• Flügel eines Ventilators

Datatekniker (applikationsutveckling) (w/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Datatekniker sysslar med utveckling av ny programvara, dess införande i befintliga IT-system och inbördes sammankoppling av olika program och IT-system. Hos ZIEHL-ABEGG SE är datatekniker specialiserade i riktning mot applikationsutveckling. Härvid står utveckling av ny programvara enligt kundernas önskemål i förgrunden.

Förutsättningar

 • Gymnasiebetyg över genomsnittet (2,4 eller bättre)
 • Mer än genomsnittligt intresse för IT-sammanhang
 • Goda kunskaper i matematik och naturvetenskaper

Utbildningens innehåll

 • Företagsspecifika processer (produktion, lager, inköp, controlling etc.)
 • Utarbetande och genomförande av kundspecifika applikationsprogram
 • Testning och dokumentation av applikationer
 • Modifiering av befintliga applikationer
 • Användning av metoder för planering, genomförande och kontroll av projekt
 • Användning av programutvecklingsverktyg
 • Utveckling av applikationsorienterade och ergonomiska användargränssnitt
 • Avhjälpning av fel genom användning av expert- och diagnostiksystem
 • Presentation av applikationer
 • Rådgivning till och utbildning av användare

Dessutom hos Ziehl-Abegg:

 • Dessutom företagsintern ekonomi- och teknikundervisning samt företagsspecifik utbildning inom databehandlingsområdet
 • Självständig planering och genomförande av PC-utbildning (t.ex. standardprogram och utarbetade individuella program)
 • Cirkulation inom företaget för att lära känna företagsspecifika processer

Utbildningens längd

 • 3 år

Senare uppgifter

 • Utveckling av företagsspecifika applikationer och vård av befintliga applikationer inom Internet, Windows Client och tjänster
 • Utveckling/vård av nya eller befintliga proAlpha program

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Behovsorienterad fortbildning (specialisering)
 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier