• Flügel eines Ventilators

Elektroniker för apparater och system (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Elektroniker för apparater och system sköter alla arbetsuppgifter som hör samman med montering, kabeldragning och idrifttagning elektriska och elektroniska apparater och reglersystem. Först analyseras kundens krav, och vid genomförandet tas hänsyn till ekonomiska aspekter.

De utvecklar självständigt elektriska och elektroniska kopplingar och beräknar själva de tillhörande komponenterna. De utarbetar självständigt erforderliga kopplingsscheman och sätter därefter samman de enskilda komponenterna till en funktionsduglig färdig apparat. Vid en funktionskontroll genomför de erforderliga mätningar och dokumenterar dem. De är ansvariga för idrifttagning av elektriska maskiner och av styr- och reglerutrustning och genomför denna självständigt. De väljer ut de elektriska ledningarna och ansluter dem fackmässigt korrekt till enheterna. Du måste kunna hantera engelskspråkiga handlingar, t.ex. handböcker och orderdata.

Elektroniker för apparater och system utarbetar, ändrar och övervakar program inom styr- och reglertekniken. Om så behövs kan de ändra reglerutrustningars parametrar för att optimera ett reglersystem. Deras arbetsuppgifter omfattar också (fjärr-)diagnostik av fel och systematisk felsökning av elektriska apparater .
Elektroniker för apparater och system utför sin verksamhet självständigt med iakttagande av gällande föreskrifter och säkerhetsbestämmelser och samordnar sitt arbete med föregående och efterföljande yrkesgrupper. De är elektriker enligt föreskrifterna för förebyggande av olycksfall.

Arbetstillfällen finns framför allt inom elektrikerbranschen och elektroindustrin med tillhörande produkt- resp. tjänstespektrum. Där arbetar de till övervägande del i verkstäder eller fabrikshallar, med monteringsarbeten på byggplatser eller med kundservice på olika arbetsplatser.

Förutsättningar

 • Bra betyg från grundskola
 • Genomgången gymnasieutbildning

Utbildningens innehåll

 • Utarbetande och tillämpning av tekniska handlingar
 • Grunderna för manuell och maskinell metallbearbetning
 • Montering och kabeldragning från komponenter till enheter
 • Anordnande, dragning och anslutning av ledningar
 • Utförande, service och underhåll av byggnadsinstallationer
 • Styrteknik med reläer (VPS) och PLC
 • Styrteknik, pneumatik och elektropneumatik
 • Utveckling och utarbetande av elektroniska kopplingskretsar och kopplingar
 • Tillverkning och bestyckning av kretskort
 • Montering och kabeldragning av styr- och reglerapparatur
 • Mätning och provning av komponenter och enheter
 • Kalibrering och inställning av apparater

Utbildningens längd

 • 3½ år - möjlighet till förkortad utbildning finns

Senare uppgifter

 • Renovering och reparation av elektromekaniska och elektroniska komponenter, enheter och apparater inom energi- och kommunikationsteknik

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • REFA-tekniker
 • Arbetsledare
 • Tekniker
 • Teknisk "Fachwirt"
 • Teknisk "Betriebswirt"