• Flügel eines Ventilators

Elektroniker för maskin- och drivteknik (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Elektroniker för maskin- och drivteknik sköter alla arbetsuppgifter som hör samman med montering, idrifttagning och underhåll av elektriska maskiner och drivsystem. Innan deras arbete påbörjas analyserar de kundens aktuella behov och utformar lämpliga drivsystem.

De installerar tillverkningsmaskiner för t.ex. ankarlindningar i elmotorer, registrerar maskin- och lindningsdata, katalogiserar dem och tillverkar de lindningar som behövs. De ansvarar för montering och demontering av elektriska maskiner, monterar mekaniska, pneumatiska, hydrauliska, elektriska och elektroniska komponenter, tar elektriska maskiner i drift, monterar drivningssystem, installerar ledningar och andra driftshjälpmedel. De kan hantera engelskspråkiga handlingar som t.ex. handböcker eller orderdata. Elektroniker för maskin- och drivteknik utarbetar, ändrar och övervakar program inom styr- och reglerteknik, ställer in (parametriserar) frekvensomriktare och tar drivningssystem i drift. Deras arbetsuppgifter omfattar också (fjärr-)diagnostik av fel och systematisk felsökning av elektriska apparater och komplexa drivningssystem samt underhåll, service och övervakning av dem under deras användning i företaget.

Elektroniker för maskin- och drivteknik utför sin verksamhet självständigt med iakttagande av gällande föreskrifter och säkerhetsbestämmelser och samordnar sitt arbete med föregående och efterföljande yrkesgrupper. De är elektriker enligt föreskrifterna för förebyggande av olycksfall.

Arbetstillfällen finns framför allt inom elektrikerbranschföretag och elektroindustrin med tillhörande produkt- resp. tjänstespektrum. Där arbetar de till övervägande del i verkstäder eller fabrikshallar, med monteringsarbeten på byggplatser eller med kundservice på olika arbetsplatser. Men de är också eftersökta i andra icke elektrotekniska branscher som elektrotekniskt yrkeskunniga, till exempel inom metallindustrin.

Förutsättningar

 • Mycket goda betyg från grundskola
 • Genomgången gymnasieutbildning

Utbildningens innehåll

 • Tillämpning och utarbetande av tekniska handlingar
 • Grundutbildning i manuell och maskinell spånavskiljning
 • Montering och kabeldragning från komponenter till enheter
 • Iordningställande, placering och inställning av komponenter, enheter, elektroniska maskiner och apparater
 • Styrteknik, pneumatik och elektropneumatik
 • Styrteknik med reläer
 • Tillverkning och montering av lindningar i elektriska maskiner
 • Uppställning och övervakning av tillverkningsanordningar för elektriska maskiner
 • Montering och demontering av elektriska maskiner
 • Montering och kabeldragning av styr-, regler- och övervakningsapparatur
 • Underhåll av elektriska maskiner och apparater

Utbildningens längd

 • 3½ år - möjlighet till förkortad utbildning finns

Senare uppgifter

 • Produktion, montering, service och reparation av elektriska maskiner, t.ex. likströms-, växelströms- och trefasmotorer samt transformatorer
 • Kontroll, mätning och idrifttagning av elektriska maskiner och system
 • Tillverkning, montering och kabeldragning av styr-, regler- och övervakningsapparatur
 • Övervakning av tillverkningsanordningar för elektriska maskiner och system

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • REFA-utbildning
 • Tekniker
 • Arbetsledare
 • Teknisk "Fachwirt"
 • Teknisk "Betriebswirt"