• Flügel eines Ventilators

Gjuterimekaniker (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

De tillverkar arbetsstycken av flytande metall eller plast med återanvändningsbara formar. Därvid hanterar de pressgjutmaskiner, kokill- och stränggjutningsanläggningar. Framför allt vid medelstora och större serier av gjutgods med hög noggrannhet för maskin- och fordonstillverkning används pressgjutmetoden, där gjutgodset tillförs under tryck till flergångsformar med hög precision.

Gjuterimekaniker med yrkesinriktning press- och kokillgjutning smälter gjutmetallen och tillsätter legeringsbeståndsdelar. De kontrollerar temperaturen, iordningställer de oftast automatiserade pressgjutningssystemen, monterar gjutverktygen och övervakar processen. Ofta arbetar de vid flera pressgjutmaskiner samtidigt. Vid kokillgjutning trycks formhalvorna samman mekaniskt eller automatiskt och den flytande metallen tillförs manuellt eller automatiskt, men utan tryck. Efter avsvalning tas arbetsstyckena ut mekaniskt eller manuellt, kontrolleras och efterbearbetas. I stränggjutningsanläggningar tillverkar de också långa arbetsstycken med konstant profil, t.ex. räler. Därvid används formar som är öppna undertill och försedda med speciella kylanordningar, där det stelnade arbetsstycket tas ut undertill samtidigt som ytterligare metall gjuts upptill. Om så behövs utför de också värmebehandling av gjutgodsen. De underhåller sina tillverkningsanläggningar, fastställer orsaken vid tekniska fel och utför själva mindre reparationer.

Arbetstillfällen för gjuterimekaniker med yrkesinriktning press- och kokillgjutning finns framför allt inom gjuteriindustrin och ibland också i stålverk. De arbetar oftast vid automatiska anläggningar och vid smältugnar. Deras arbetsplats finns i fabriks- eller maskinhallar.

Förutsättningar

 • Avgångsbetyg från grundskola

Utbildningens innehåll

 • Tillämpning och utarbetande av tekniska handlingar
 • Planering och styrning av arbets- och rörelseförlopp
 • Kontroll av tillverkade arbetsstycken och kvalitetssäkring
 • Styrteknik, pneumatik och hydraulik
 • Grundutbildning i manuell och maskinell spånavskiljning
 • Service på maskiner, driftsystem och enheter
 • Grundläggande metoder för formning, smältning och gjutning
 • Användning av gjutsystem

Utbildningens längd

 • 3½ år

Senare uppgifter

 • Reparation och renovering av maskiner och system
 • Anpassning av driftsystem till förändrade driftförhållanden
 • Medverkan i produktionsarbetsgrupper
 • Idrifttagning av maskiner och system
 • Felsökning och avhjälpning av uppkomna fel

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • REFA-utbildning
 • Tekniker
 • Arbetsledare
 • Teknisk "Fachwirt"
 • Lämplighetskontroll som utbildare