• Flügel eines Ventilators

Industrielektriker (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Industrielektriker sköter alla arbetsuppgifter som förekommer vid montering, kabeldragning och idrifttagning samt vid underhåll av elektriska och elektroniska apparater och reglersystem.

De utvecklar elektriska och elektroniska kopplingar och beräknar själva de komponenter som behövs. De utarbetar självständigt erforderliga kopplingsscheman och sätter därefter samman de enskilda komponenterna till en funktionsduglig färdig apparat. Vid en funktionskontroll genomför de erforderliga mätningar och dokumenterar dem. De är ansvariga för idrifttagning av elektriska maskiner och av styr- och reglerutrustning och genomför denna självständigt. De väljer ut de elektriska ledningarna och ansluter dem fackmässigt korrekt till enheterna.

Industrielektriker utför sin verksamhet självständigt med iakttagande av gällande föreskrifter och säkerhetsbestämmelser och samordnar sitt arbete med föregående och efterföljande yrkesgrupper. De är elektriker enligt föreskrifterna för förebyggande av olycksfall.

Arbetstillfällen finns framför allt inom elektrikerbranschen och elektroindustrin med tillhörande produkt- resp. tjänstespektrum. Där arbetar de till övervägande del i verkstäder eller fabrikshallar, med monteringsarbeten på byggplatser eller med kundservice på olika arbetsplatser.

Förutsättningar

 • Avgångsbetyg från grundskola

Utbildningens innehåll

 • Utarbetande och tillämpning av tekniska handlingar
 • Grunderna för manuell och maskinell metallbearbetning
 • Montering och kabeldragning från komponenter till enheter
 • Anordnande, dragning och anslutning av ledningar
 • Utförande, service och underhåll av byggnadsinstallationer
 • Styrteknik med reläer (VPS) och PLC
 • Styrteknik, pneumatik och elektropneumatik
 • Tillverkning och bestyckning av kretskort
 • Montering och kabeldragning av styr- och reglerapparatur
 • Mätning och provning av komponenter och enheter

Utbildningens längd

 • 2 år

Senare uppgifter

 • Renovering och reparation av elektromekaniska och elektroniska komponenter, enheter och apparater inom energi- och kommunikationsteknik

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • REFA-tekniker
 • Arbetsledare
 • Tekniker
 • Teknisk "Fachwirt"
 • Teknisk "Betriebswirt"