• Flügel eines Ventilators

Industrimekaniker (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Industrimekaniker underhåller maskiner och system i industrin. De kontrollerar och gör service på driftsystemen. Bland driftanordningarna kan nämnas tekniska industrisystem och maskiner av alla slag, t.ex. stora produktionssystem, transportband, svarvar och fräsar samt turbiner och kompressorer. Här demonterar och monterar de delar och enheter, diagnostiserar fel och avhjälper dem genom reparationer. Efter funktionskontroller återupptar de driften av maskinerna och systemen.

Industrimekaniker arbetar vid tillverknings- och reparationsverkstäder inom tillverkningsföretag på olika arbetsplatser.

Förutsättningar

 • Avgångsbetyg från grundskola

Utbildningens innehåll

 • Tillämpning och utarbetande av tekniska handlingar
 • Planering och styrning av arbets- och rörelseförlopp
 • Kontroll av tillverkade arbetsstycken och kvalitetssäkring
 • Service på maskiner, driftsystem och enheter
 • Grundutbildning och lärlingstjänstgöring i manuell och maskinell spånavskiljning
 • Grunderna för CNC
 • Styrteknik, pneumatik och hydraulik
 • Elektroteknikens grunder

Utbildningens längd

 • 3½ år - möjlighet till förkortad utbildningstid finns

Senare uppgifter

 • Reparation och renovering av maskiner och system
 • Anpassning av driftsystem till förändrade driftförhållanden
 • Medverkan i produktionsarbetsgrupper
 • Idrifttagning av maskiner och system
 • Felsökning och avhjälpning av uppkomna fel

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • REFA-utbildning
 • Tekniker
 • Arbetsledare
 • Teknisk "Fachwirt"
 • Lämplighetskontroll som utbildare