• Flügel eines Ventilators

Industrisäljare med extrakvalifikation - Internationell ekonomistyrning med främmande språk (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Industrisäljare säljer företagets produkter och tjänster. De svarar för allt från analys av marknadspotentialer fram till kundservice för marknadsföringsaktiviteter. Inom materialhanteringen utför de allt förekommande arbete från anbudsjämförelser via inköpsförhandlingar med leverantörer fram till mottagning och lagring av varor. Inom produktionen planerar, styr och övervakar de framställningen av varor och tjänster och utarbetar orderdokument. Inom försäljningen utarbetar de kalkyler och prislistor och för säljförhandlingar med kunder. Inom bokföring och ekonomi handlägger, bokför och kontrollerar de alla förlopp inom affärsverksamheten. De beräknar personalbehov, tillämpar instrument för personalrekrytering och fördelar personalen.

Uppgifterna för industrisäljare med extrakvalifikationen Internationell ekonomistyrning med främmande språk (IWM) ligger tyngdpunktsmässigt inom områdena export/import och controlling.

För sin verksamhet måste industrisäljare IWM vara förtrogna med de ekonomiska och juridiska förhållandena i de aktuella länderna, behärska språken (engelska och franska/spanska) och kunna använda moderna kommunikationsmedel.

Industrisäljare IWM kan arbeta inom olika samhällssektorer, branscher och företag. De arbetar framför allt på kontor.

Förutsättningar

 • Behörig till yrkeshögskola
 • Allmän högskolebehörighet

Utbildningens innehåll

 • Utbildningsföretagets uppbyggnad och organisation
 • Säkerhet och hälsa i arbetet
 • Miljöskydd
 • Arbetsorganisation, information och kommunikation (bl.a. tillämpning av informations- och kommunikationssystem, dataskydd och datasäkerhet)
 • Användning av ett främmande språk i arbetsuppgifter
 • Anskaffning och lagerhållning: Behovsbestämning och disposition, genomförande av beställningar, lagerhållning och lagerinventering
 • Tjänsteavräkning: Resultaträkning, bokföringsrutiner, resultatredovisning och bokslut
 • Tjänstebokföring: Produkter och tjänster, processunderstöd
 • Personal: Ramvillkor och personalplanering, personaltjänster, yrkesutbildning
 • Marknadsföring och avsättning: Uppläggning och förberedelse av order, orderhandläggning, efterbearbetning av order och service
 • Alltid med tyngdpunkt på import- och exportverksamhet

Dessutom hos Ziehl-Abegg:

 • Grunderna i metallbearbetnings- och elektroteknik
 • Företagsintern undervisning
 • Deltagande i JTK - Junior Trading Künzelsau

Extrakvalifikationer

 • Extra läroämnen: Internationell national- och företagsekonomi med controlling, 2 främmande språk (engelska, plus spanska eller franska allt efter behov)
 • Inom företaget: Utlandstjänstgöring i företaget under det andra utbildningsåret

Utbildningens längd

 • 2½ år

Senare uppgifter

 • Handläggare inom något av företagets ekonomiområden

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Säljare för inköp/organisation/marknadsföring/personal
 • Bokföringschef
 • "Industriefachwirt"
 • Teknisk "Fachwirt"
 • "Betriebswirt"
 • Korrespondent främmande språk
 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier