• Flügel eines Ventilators

Kooperativa studier elektroteknik (kv/m)

Kooperativ studiemodell

Vill du egentligen studera, men samtidigt också lära känna praktiken? Gör då helt enkelt bådadera:
Den kooperativa studiemodellen kombinerar utbildningen till elektroniker för apparater och system (internationella handelskammaren) med reguljära kandidatstudier i elektroteknik, så att du inte behöver välja mellan utbildning eller studier.
Du börjar med att lära dig ett yrke praktiskt och bygger sedan på dina teoretiska kunskaper inom ramen för studier vid högskolan i Heilbronn, Campus Künzelsau. Under de föreläsningsfria perioderna tillämpar du teorin direkt i ditt vardagsarbete. I gengäld får du från oss hela tiden en attraktiv ersättning, också under studierna.
Efter mindre än fem år har du så, tack vare sammankopplingen av dessa båda utbildningsavsnitt, på kortast möjliga tid skaffat dig en dubbelkvalifikation. Därmed är du ur både teoretisk och praktisk synvinkel synnerligen lämpad och förberedd för ett arbetsliv som ingenjör.

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Som Bachelor of Engineering Elektroteknik löser du praktikrelaterade tekniska problem och arbetsuppgifter inom det elektrotekniska området med lämpliga metoder och så ekonomiskt som möjligt. Du är normalt specialiserad på ett delfackområde inom elektroteknik/elektronik. Dessa områden kan indelas i fyra huvudgrupper:

 • Informationsteknik
 • Elektrisk energiteknik
 • Mät-, styr-, regler- och automatiseringsteknik
 • Mikroelektronik och mikrosystemteknik


Bland typiska funktioner och verksamhetsfält för elektroteknikingenjörer (kv/m) kan nämnas:

 • Forskning och utveckling: Simulering, beräkning, konstruktion och testning av nya komponenter, apparater, maskiner, anläggningar och system inom elektroteknik/elektronik
 • Processteknik: Metoder för tillverkning av produkter, utarbetande av kontrollsystem, montering, idrifttagning, underhåll och drift av elektrotekniska anläggningar och system
 • Försäljning/produktmanagement: Teknisk kundrådgivning och kundvård, identifiering av tekniktrender och förverkligande av dem tillsammans med fackavdelningarna
 • Inköp: Tekniska fackinköp, gränssnitt mot utvecklings- och produktionsområdena
 • Arbetsberedning och kvalitetssäkring, företagsorganisation och företagsledning
 • Utbildning och fortbildning

Dina uppgifter omfattar också tillämpning och vidareutveckling av ingenjörsvetenskapliga kunskaper, med iakttagande av dels ekonomiska synpunkter och dels rättsliga och säkerhetstekniska bestämmelser och normer.

Din arbetsplats finns till övervägande del i forsknings- och utvecklingslaboratorier, vid konstruktionskontor och i andra kontorsmiljöer, men också direkt i produktions- och tillverkningsanläggningar.

Förutsättningar

 • Allmän eller fackbunden högskolebehörighet resp. yrkeshögskolebehörighet
 • Goda eller mycket goda betyg i matematik, fysik och/eller teknik
 • Goda kunskaper i engelska

Utbildningsinnehåll yrkesutbildning

Information om utbildningens innehåll under yrkesutbildningen hittar du under yrket "Elektroniker för apparater och system (kv/m)"

> mer

Utbildningsinnehåll studier

 • Utveckling av elektroniska kopplingar
 • Praktiskt laboratoriearbete
 • Datorstödd produktutveckling
 • Informationsteknik och programutveckling
 • Mekanisk konstruktion, CAD
 • Drivteknik
 • Energi- och miljöteknik
 • Kommunikationsteknik
 • Presentationsteknik
 • Främmande språk
 • Studiernas tyngdpunkt: Styr- och drivningssystem eller mekatronik

Utbildningens längd

 • 4 1/2 år

Varvade utbildningsperioder

 • 18,5 månaders yrkesutbildning
 • 1 termins (sammanlagt 4 månader) grundstudier
 • 2,5 månaders yrkesutbildning, utbildningsslutexamen som elektroniker för apparater och system (internationella handelskammaren)
 • 1 termins (sammanlagt 4,5 månader) grundstudier
 • 4 terminers huvudstudier med praktikskeden under föreläsningsfria perioder
 • Kandidatarbete under den sista studieterminen

Senare uppgiftsområden

 • Utveckling
 • Försök och mätteknik
 • Project Engineering
 • Application Engineering
 • Teknisk försäljning
 • Tekniskt inköp

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier

Ytterligare information