• Flügel eines Ventilators

Lagerchef/lagerlogistiker (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Yrket lagerlogistiker ersätter det hittills gällande utbildningsyrket handelslagerarbetare. Lagerlogistiker är ansvariga för mottagning, fackmässig lagerläggning och distribution av företagets varor. De är också ansvariga för kontrollen av levererade varor och för reklamationer. Därutöver sammanställer en lagerlogistiker leveranser för avsändning med ledning av packlistor, förpackar produkterna och utfärdar erforderliga leveranshandlingar. Han lotsar också inkommande och utgående varor genom ett företag. Han samarbetar nära med avdelningarna för inkommande och utgående varor, lager, disposition, produktion och kvalitetssäkring. Artiklarna registreras i dator så att man ständigt har överblick över lagervolymerna och deras placering. Dessutom har lagerlogistikern administrativa uppgifter, t.ex. logistiska planerings- och organisationsprocesser.

Förutsättningar

 • Genomgången grundskola (lagerarbetare)
 • Gymnasiekompetens (lagerlogistiker)

Utbildningens innehåll

 • Kvalitetssäkringsåtgärder
 • Organisation, kommunikation och information
 • Logistiska processer
 • Varumottagning, varulagring och varuleverans
 • Fraktsäkring med iakttagande av lagbestämmelser
 • Interna företagstransporter
 • Lageradministration

Utbildningens längd

 • 2 år (lagerarbetare)

Vid mycket goda resultat kan efter ytterligare ett år examen som "lagerlogistiker" avläggas.

 • 3 år (lagerlogistiker)

Senare uppgifter

 • Mottagning, kontroll och registrering av levererade varor i systemet
 • Förpackning och tillhandahållande av varor
 • Utfärdande av leveranshandlingar
 • "Lagerlogistikern" har dessutom administrativa uppgifter

Fortbildningsmöjligheter (utgångspunkt lagerlogistiker):

 • Logistikchef
 • Teknisk "Betriebswirt"
 • "Fachwirt" och "Betriebswirt" med många olika inriktningar