• Flügel eines Ventilators

Mekaniker spånavskiljande bearbetning (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Mekaniker spånavskiljande bearbetning framställer maskinellt verktyg eller detaljer på NC- och CNC-styrda eller konventionella maskiner. De utarbetar programmen och kontrollerar de färdiga produkterna. De kontrollerar att detaljerna uppfyller mått- och kvalitetsföreskrifterna och att de är funktionsdugliga. De underhåller och övervalar maskinerna och CNC-systemen. De utvecklar arbetsprogram för datorstyrda verktygsmaskiner. De tillverkade detaljerna används både till verktyg och för industriell serieproduktion.

Mekaniker spånavskiljande bearbetning arbetar normalt inom verktygs- och apparattillverkningsföretag. De arbetar vid företag som framställer metallprodukter, och dessutom inom maskin- och apparattillverkning, fordonstillverkning, elektroindustri och leksaksindustri. Deras arbetsplats är normalt en verkstad eller en tillverkningsanläggning.

Utbildningens innehåll

 • Tillämpning och utarbetande av tekniska handlingar
 • Planering och styrning av arbets- och rörelseförlopp
 • Kontroll av tillverkade arbetsstycken och kvalitetssäkring
 • Service på maskiner, driftsystem och enheter
 • Grundutbildning och lärlingstjänstgöring i manuell och maskinell spånavskiljning
 • Grunderna för CNC
 • Konventionell och CNC-styrd svarvning

Utbildningens längd

 • 3½ år - möjlighet till förkortad utbildning finns

Senare uppgifter

 • Tillverkning av serier eller detaljer i NC- eller CNC-styrda maskiner
 • Tillverkning av form- och måttexakta detaljer av olika material
 • Medverkan i produktionsarbetsgrupper
 • Uppställning och underhåll av maskiner och system
 • Avhjälpning av uppkomna fel

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • REFA-utbildning
 • Tekniker
 • Arbetsledare
 • Teknisk "Fachwirt"
 • Lämplighetskontroll som utbildare