• Flügel eines Ventilators

Mekatroniker (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Mekatroniker bearbetar material manuellt och maskinellt och sätter samman mekaniska, elektromekaniska, elektriska och elektroniska komponenter till mekatroniska system. De monterar de tillverkade komponenterna och systemdelarna, tar systemen i drift och manövrerar dem. Till detta hör också mätning och kontroll av systemen och komponenterna. Vid behov programmerar de också produktionssystem. Dessutom underhåller de systemen respektive systemdelarna.

De arbetar hos tillverkare, köpare och användare av mekatroniska system inom exempelvis anläggnings- och maskinteknik, inom kemisk industri och bilindustri. Där utför de sina uppgifter på olika arbetsplatser, framför allt på montageplatser, i verkstäder eller inom serviceområdet.

Förutsättningar

 • Gymnasiekompetens med goda betyg
 • Behörig till yrkeshögskola
 • Allmän högskolebehörighet

Utbildningens innehåll

 • Genomförande av kvalitetssäkringsåtgärder
 • Idrifttagning och manövrering av apparater och maskiner
 • Underhåll av maskiner och system
 • Bearbetning och sammansättning av mekaniska detaljer
 • Installation av elektriska ledningar och komponenter
 • Uppbyggnad av pneumatiska och hydrauliska komponenter
 • Montering och demontering av anläggningar och system
 • Planering och styrning av arbetsförlopp
 • Kontroll och inställning av funktioner på enheter och komponenter
 • Mätning, kontroll och inställning av elektriska, mekaniska och pneumatiska systemparametrar
 • Installation och testning av maskin- och programvarukomponenter

Utbildningens längd

 • 3½ år - möjlighet till förkortad utbildning finns

Senare uppgifter

 • Montage hos kunden (inbyggnad, reparation och idrifttagning av våra produkter)
 • Sakkunnig vid komplexa montagearbeten
 • Sakkunnig för underhåll och service
 • Gruppmedlem i tillverkningsöar

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • REFA-utbildning
 • Tekniker
 • Arbetsledare
 • Teknisk "Fachwirt"
 • Lämplighetskontroll som utbildare