• Flügel eines Ventilators

Teknisk produktdesigner (w/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Som medarbetare till konstruktören utarbetar den tekniske produktdesignern, idag oftast på dator med CAD-system, maskintekniska ritningar med tillhörande handlingar, t.ex. stycklistor för tillverkningen.

Med förelägg som utgångspunkt framställer den tekniske produktdesignern skisser eller detaljritningar till exempelvis en verktygsmaskin eller konstruktions- och montageritningar för fläktar. Sådana ritningar kan vara mycket komplexa och kräva metall- och maskintekniska kunskaper.

Ofta måste man för tillverkningen visa enskilda komponenter med alla erforderliga mått, och därefter en komplett apparat eller drivmotor i hopmonterat tillstånd ur olika perspektiv.

Vid sitt arbete måste produktdesignern följa ritningsnormerna och föra in en måttsättning som är ändamålsenlig för tillverkningen och monteringen. Ofta måste mått och parametrar också beräknas.

Därutöver administrerar projektdesignern också de olika ritningsversionerna i ett projekt och säkrar tillhörande data. När produktdesignern sitter vid datorn får han inte tappa överblicken över sina ritningsdata. Han håller kontakt med olika avdelningar inom företaget (t.ex. när ritningar behövs för försäljningen) och inhämtar kompletterande information med ledning av arbetshandlingarna.

Förutsättningar

 • Genomgången gymnasieutbildning

Utbildningens innehåll

 • Grunderna i teknisk ritning
 • Arbete med klassiska ritningshjälpmedel, t.ex. ritbräda, gradskiva, tuschpenna
 • Upprättande av tekniska ritningar, skisser och planer
 • Datorstödd ritning (CAD - Computer Aided Design)
 • Utförande av detaljkonstruktioner
 • Utarbetande av tillhörande tekniska handlingar med hjälp av olika PC-program
 • Utförande av tekniska beräkningar
 • Företagsorganisation och företagskommunikation
 • Tillverkning av arbetsstycken och sammansättning till enheter
 • Elektroteknikens grunder
 • Grundutbildning pneumatik
 • Dessutom företagsintern undervisning

Utbildningens längd

 • 3½ år, varav 14 månaders verkstadsutbildning - möjlighet till förkortad utbildning finns

Senare uppgifter

 • CAD-ritare
 • Handläggare vid konstruktionskontoret

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Examinerad konstruktör
 • Statligt examinerad tekniker
 • Lämplighetskontroll som utbildare
 • Yrkeskurser och seminarier
 • Teknisk "Fachwirt"