• Flügel eines Ventilators

Verktygsmekaniker (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

Verktygsmekaniker bearbetar verktyg manuellt och maskinellt, t.ex. genom borrning eller sågning. De sätter samman detaljer till kompletta verktyg och kontrollerar de färdiga produkterna. De kontrollerar att verktygen uppfyller mått- och kvalitetsföreskrifterna och att de är fullt funktionsdugliga. De underhåller och reparerar skadade eller slitna verktygsdelar och utvecklar arbetsprogram för datorstyrda verktygsmaskiner. Verktygen används för industriell serieproduktion.

Verktygsmekaniker arbetar normalt vid företag inom verktygs- och apparattillverkning. De arbetar vid företag som framställer metallprodukter, och dessutom inom maskin- och apparattillverkning, fordonstillverkning, elektroindustri och leksaksindustri. Deras arbetsplats är normalt en verkstad. De utför serviceuppgifter och större montagearbeten i kundernas tillverkningshallar.

Förutsättningar

 • Avgångsbetyg från grundskola

Utbildningens innehåll

 • Tillämpning och utarbetande av tekniska handlingar
 • Planering och styrning av arbets- och rörelseförlopp
 • Kontroll av tillverkade arbetsstycken och kvalitetssäkring
 • Service på maskiner, driftsystem och enheter
 • Grundutbildning och lärlingstjänstgöring i manuell och maskinell spånavskiljning
 • Grunderna för CNC
 • Elektroteknikens grunder

Utbildningens längd

 • 3½ år - möjlighet till förkortad utbildningstid finns

Senare uppgifter

 • Reparation och renovering av maskiner och system
 • Anpassning av driftsystem till förändrade driftförhållanden
 • Medverkan i produktionsarbetsgrupper
 • Idrifttagning av maskiner och system
 • Felsökning och avhjälpning av uppkomna fel

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • REFA-utbildning
 • Tekniker
 • Arbetsledare
 • Teknisk "Fachwirt"
 • Lämplighetskontroll som utbildare