• Flügel eines Ventilators

Studerande

Studenter inom många olika studieriktningar drar nytta av ZIEHL-ABEGG:s intensiva och förtroendefulla samarbete med olika högskolor. Vi gynnar och stöder studenter som varvar arbete och högskolestudier med stipendier, med ambitiösa och praktikorienterade ämnen för kandidat- och master-uppsatser och genom att låta dem göra sina första yrkeserfarenheter under en välordnad och ambitiös praktiktermin. Därutöver erbjuder vi möjlighet att i och tillsammans med företaget genomföra ett doktorsarbete.

Praktiktermin

Vill du tillbringa din praktiktermin hos ZIEHL-ABEGG? Då hittar du mer information här. >>

Förvärvsarbetande student

Vill du kombinera teori och praktik och förutom studierna arbeta inom ditt studieområde? Då har du kommit helt rätt. >>

Stipendium

Är du intresserad av ett stipendium? Här hittar du mer information om förutsättningar och tjänster. >>

Examensarbete

Är du snart klar med dina studier och bara examensarbetet fattas? Hos ZIEHL-ABEGG kan vi ge dig en utomordentlig hjälp. >>