• Flügel eines Ventilators

Praktiktermin

Företaget ZIEHL-ABEGG sätter stort värde på en välgrundad och högkvalitativ utbildning, som är en mycket viktig komponent för en optimal start i yrkeslivet. Detta gäller både den utbildning inom många olika utbildningsyrken som vi kan erbjuda inom vårt företag, samt genomförandet av ambitiösa och intensivt ledda praktikterminer och kandidat- och master-uppsatser.

Platsansökan

  • Sedvanliga ansökningshandlingar (ansökningsbrev, CV, betyg)
  • Uppgift om önskade ämnen i ansökningsbrevet
  • Initiativplatsansökan: Ange redan i ansökningsbrevet vilken tyngdpunkt det ämnesområde som ska bearbetas bör ha
  • Vi granskar om konkreta ämnesönskemål går att genomföra
  • Ansökningen bör helst vara oss tillhanda tre till sex månader före praktikterminens början

Vad vi erbjuder

  • Ämnen från praktiken och för praktiken
  • Handledningen genom en fast kontaktperson vid den avdelning som det aktuella ämnet ska bearbetas för
  • Stöd från kollegor vid angränsande avdelningar
  • Optimalt utrustade arbetsplatser