• Flügel eines Ventilators

Stipendium

Utmärker du dig genom extra bra resultat i dina tekniska studier och skulle gärna vilka knyta de första kontakterna med företaget redan under studietiden? Sök då vårt ZIEHL-ABEGG-stipendium.

Stipendietjänster

  • Från och med den tredje studieterminen ett månatligt stipendium som inte behöver betalas tillbaka.
  • Förmånen gäller under högst 4 studieterminer (utan hänsyn till praktikterminen och kandidatarbetet)
  • Om du tjänstgör vid företaget under praktikterminen får du separat ersättning
  • Ämnesutbud kandidatarbete

Stipendiatens skyldigheter/förutsättningar

  • Studieresultat utöver genomsnittet
  • Delvis krävs studier i ett visst fördjupningsämne
  • Undervisningsskyldighet: Efter varje termin äger ett personligt samtal rum, där stipendiaten får redogöra för studiernas förlopp. En skriftlig rapport samt aktuellt betygsutdrag ska inlämnas
  • Praktikterminen ska fullgöras vid företaget