• schemenhaft Buchseiten

Press

Pressområdet innehåller texter, bilder, logotyper, videor och annat material som berättar om ZIEHL-ABEGG-koncernen. Det får användas gratis för redaktionella ändamål. ZIEHL-ABEGG gläder sig åt alla tecken på redaktionell användning av materialet. Skicka gärna länkar, pdf-filer eller tidskrifter till företaget efter en publicering. För användning utöver redaktionell rapportering (t.ex. reklammaterial eller referensbroschyrer) krävs skriftligt medgivande från ZIEHL-ABEGG. Yrkesmässigt yppande för tredje part är inte tillåtet.

Kontaktperson

Om ZIEHL-ABEGG

ZIEHL-ABEGG (Künzelsau, Baden-Württemberg, Tyskland) är ett av de internationellt ledande företagen inom sektorn för luft- och drivteknik med därtill anpassad reglerteknik. Bland produkternas användningsområden kan nämnas värme- och kylsystem, renrum och system inom jordbruket. Ziehl-Abegg skapade redan under 1950-talet grunden för moderna fläktdrivningar: Ytterrotormotorer, som än idag är vedertagen teknik över hela världen. Ett annat område är elmotorer som driver exempelvis hissar, medicintekniska apparater (datortomografer) och djuphavsundervattensfarkoster. Temat elektromobilitet i vägtrafiken etablerades 2012 hos Ziehl-Abegg.

High tech-företaget fascinerar genom sitt stora tillverkningsdjup. ZIEHL-ABEGG sysselsätter 2 400 anställda vid sina sydtyska produktionsanläggningar. Över hela världen arbetar 4 300 anställda för företaget. De fördelar sig globalt på 16 produktionsanläggningar, 29 bolag och 113 försäljningskontor. De omkring 30 000 produkterna säljs i över 100 länder. Omsättningen 2019 var 633 miljoner euro. Två tredjedelar av omsättningen kommer från exporten.

Emil Ziehl startade företaget 1910 i Berlin för att tillverka elmotorer. Efter andra världskriget förlades företagets verksamhet till södra Tyskland. Ziehl-Abegg AG är inte börsnoterat och ägs av familjen.

Nedladdning

  • About ZIEHL-ABEGG (137 KB)