Forskning och utveckling

I vårt dynamiskt framåtskridande utvecklingsarbete utnyttjar vi sedan många år bioniska analogier. Tack vare den kraftiga satsningen på utveckling och de utmärkta ramvillkoren kan ZIEHL-ABEGG alltid ligga ett steg före marknadens önskemål.