• Nahaufname blauer Ventilator

ZAmid®-teknik

Vi har utvecklat det moderna högeffektiva kompositmaterialet ZAmid® speciellt för de mycket höga kraven i våra bioniskt utformade fläktar. Den speciella kombinationen av utgångsmaterial som används i den högeffektiva kompositen spelar en avgörande roll. Det nyutvecklade materialet ZAmid® är otroligt lätt och ändå lika starkt som de flesta metaller. Det medför en klar minskning av totalvikten och garanterar trots detta en mycket god stabilitet vid de höga varvtalen och centrifugalkrafterna i våra fläktar.

blauer Radialventilator

 

ZAmid®-tekniken gör det möjligt att med högkomplexa och speciellt för ändamålet utvecklade formsprutningsverktyg tillverka våra fläktar i en enda gjutning, utan svetsfogar. Fläktar som t.ex. Cpro med ZAmid®-teknik kan utan några begränsningar användas vid samma temperaturer som en fläkt med ett stålhjul. Fler fördelar: Rotationsljudreducering med upp till 5 dB (3 dB = fysisk halvering), korrosionsfrihet, färgäkthet, utan toxisk utgasning och 100 % återvinningsbart.