• blaue Kugeln in Gitterformation

Medlemskap och sammanslutningar

Logo amca international

AMCA International – Air Movement and Control Association

ZIEHL-ABEGG Inc., ZIEHL-ABEGG THAILAND Ltd.

AMCA är en icke vinstdrivande sammanslutning som företräder den världsomspännande fläktindustrins intressen. Sammanslutningen grundades ursprungligen enbart för USA och har senare expanderat internationellt. Numera representeras AMCA av 330 medlemmar i 34 länder.
www.amca.org

Tyska sammanslutningen eMobilität

Medlem: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Den nationella sammanslutningen eMobiltiät, BEM, ska verka för att ställa om mobiliteten i Tyskland till elektromobilitet. Detta mål är orienterat mot förbundsregeringens föresats att bli den ledande marknaden senast vid årtiondets slut. Därför kopplar BEM samman aktörerna inom ekonomi, politik och medier, främjar medvetenhet om detta tema och propagerar för nödvändiga förändringar.
www.bem-ev.de

Kluster "Bränslecell BW"

Medlem: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Klustret "Bränsleceller BW" startades 2013 av representanter för ministerier, ekonomi, vetenskap och branschsammanslutningar. Klustrets partner ska samordna sina aktiviteter under ett tak och ledas och organiseras av e-mobile BW GmbH. Därigenom ska dess partner nå sitt gemensamma mål, som är att förverkliga projekt och planer för vätgas. Detta ska ge ett aktivt stöd till introduktionen av elektromobilitet.
www.e-mobilbw.de

Kluster "Elektromobilitet Sydväst"

Medlem: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

Klustret "Elektromobilitet Sydväst", som startade 2008, vill bidra till att förverkliga en effektiv, renlig och marknadsdriven mobilitet. För detta ändamål utnyttjar klustret möjligheterna att inom regionen Karlsruhe – Mannheim – Stuttgart koppla samman stora, medelstora och små företag inom fordonstillverkning, energiteknik, informations- och kommunikationsteknik samt produktionsteknik.
www.emobil-sw.de

EVIA – European Ventilation Industry Association

Medlem: ZIEHL-ABEGG SE

European Ventilation Industry Association är en sammanslutning av representanter för fläktindustrin. EVIA har sitt säte i Bryssel och strävar därifrån efter att representera företrädarna medlemmarna hos EU institutionerna och i de nationella sammanslutningarna. Målsättningen är att vara en plattform mellan alla europeiska intressegrupper i fläktinduustrin.
www.evia.eu

FGK Logo (Fachverbände Gebäude u.Klima)

FGK - Fachverband Gebäude-Klima e.V. (branschorganisation byggnadsklimat)

Medlem: ZIEHL-ABEGG SE

Fachverband Gebäude-Klima e. V. är den ledande branschorganisationen inom den tyska klimat- och ventilationsindustrin. FGK bevakar sina medlemmars intressen gentemot marknadspartner inom politik, ekonomi, institutioner och vetenskap. Organisationens målsättning är att främja förnybara energislag i klimat-, kyl- och ventilationstekniken och att initiera och följa upp tillhörande FoU-projekt.
www.fgk.de

TÜV-SYD

ZIEHL-ABEGG SE

TÜV-Syd är ett tjänsteföretag med segmenten INDUSTRY, MOBILITY och CERTIFICATION. Tjänsteutbudet omfattar rådgivning, provning, test, utlåtanden och certifiering. Inom området INDUSTRY sträcker sig företagets spektrum från säker drift av industrianläggningar till provning av rälsfordon, signalanläggningar och järnvägsinfrastruktur. Inom området MOBILITY får fordonstillverkare stöd vid utveckling och godkännande av nya modeller. CERTIFICATION omfattar granskning över hela världen av produkters marknadsmässighet och marknadstillträde.
www.tuev-sued.de

UITP – International Association of Public Transport

Medlem: ZIEHL-ABEGG AUTOMOTIVE GmbH & Co. KG

UITP – International Association of Public Transport – är en världsomspännande sammanslutning av kollektivnärtrafikföretag med säte i Bryssel. UITP har som målsättning att framhäva och försvara kollektivtransporter och att främja lösningar för hållbar mobilitet. Sammanslutningen har totalt 3 400 medlemmar. Dessa är bland annat nationella sammanslutningar, trafikföretag, underleverantörsföretag, statliga och kommunala bolag och trafikforskare.
www.uitp.org

FLT (Forskningsföreningen för luft- och torkteknik ek. fören.)

Medlem: ZIEHL-ABEGG SE

FLT är en förening som följer upp forskningsidéer inom luft- och torkteknik. Uppföljningen sker alltifrån projektskiss till ansökan om anslag. Denna stödåtgärd har som målsättning att inspirera framför allt små och medelstora företag att öka sin FoU-verksamhet och därigenom bibehålla sin konkurrenskraft.
www.flt-net.de

GTBB - Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik e.V. (sällskapet för teknisk biologi och bionik)

Medlem: ZIEHL-ABEGG SE

GTBB sysslar med att utforska landvinningarna inom biologisk evolution och granskar om nya koncept och produkter är genomförbara. Sällskapet för teknisk biologi och bionik har som målsättning att föra bioniken närmare allmänheten.
www.gtbb.net

UL:

ZIEHL-ABEGG SE

UL är ett självständigt företag med verksamhet över hela världen inom säkerhetsvetenskapen. Företagets mål är att hitta innovativa lösningar på problem inom hållbarhet, förnybara energislag och nanoteknik.
www.ul.com

VDE

Medlem: ZIEHL-ABEGG SE

VDE är en av Europas största sammanslutningar för elektro- och informationsteknikbranscherna. Sammanslutningens målsättning är att utgöra en internationell, tätt sammanflätad expertplattform för vetenskap, normering och produktprovning. Därigenom ska Tysklands ställning som en av världens ledande innovationsmiljöer befästas och utökas. För närvarande har VDE över 36 000 medlemmar.
www.vde.com