Ugglevinge

Att överföra observationer från naturen eller biologiska processer till tekniska produkter är ingenting som sker av en slump vid ZIEHL-ABEGG:s utvecklingsavdelning. Naturen har haft miljontals år på sig att fullända sina processer. Därför tog våra utvecklare, t.ex. när det gäller skovelformen i fläkten FE2owlet, först itu med tornugglorna. De här nattliga jägarna susar nästan ljudlöst fram för att överraska sitt byte. Strömningsljud under flygningen förhindras av de kammarartat tandade främre fjäderpennorna och fjunen på ovansidan.

Tillämpningen av dessa väsentliga rön vid utvecklingen av den nya skovelprofilen med en profilskuren tandad kantavslutning svarar idag för en världsunik skovelprofil. Den revolutionära utvecklingen övertygar med sina otroligt effektiva strömningsegenskaper, avsevärt ökade luftflöden och påfallande lägre buller än hus jämförbara fläktar.