• Bild von alten Gebäuden

Det blå miraklet fortsätter

Vägen låg öppen, det blå miraklet fortsatte

I de lokaler som företaget hade hyrt av den kända hisstillverkaren Stahl en trappa upp i Slottskvarnen i Künzelsau började Günther Ziehl, som under tiden hade blivit far till två barn, Silke och Uwe, och hans bror Heinz, far till döttrarna Jutta, Margit, Helga och Karin, att återuppta produktionen av hissmotorer. En positiv början, för Stahl kände till kvaliteten hos ZIEHL-ABEGG:s motorer. ZIEHL-ABEGG hade ju fram till slutet av andra världskriget levererat cirka 90 procent av Tysklands totala hissmotorbehov. Först startade produktionen med två hissmotortyper, och senare följde ytterrotormotorer. Men det fanns fler utvecklingar på agendan. Grundvalen var som förut Emil Ziehl uppfinning ytterrotorn, också för ZIEHL-ABEGG:s fortsatta utvecklingsarbete, t.ex. användning i fläktar, som drivanordning och även som konstruktionsprincip inom hisstekniken. Bröderna Günthers und Heinz' idé att i större utsträckning använda ytterrotormotorer i lufttekniken var något som särskilt Heinz Ziehl inte släppte - här såg han en jättechans att nå framgång inom stora delar av luftteknikindustrin. För att broderns planer skulle kunna förverkligas utarbetade Günther Ziehl de ekonomiska förutsättningarna och koncepten. Utvecklingsarbetet kom igång och ZIEHL-ABEGG:s återkomst bland de ledande företagen inom industrigrenarna fläkt-, drivnings- och reglerteknik gick inte att stoppa.


1955 påbörjas den första etappen av den nya produktions- och kontorsbyggnaden. Start för utvecklingen av ytterrotorfläktar i Künzelsau.

1960 har ZIEHL-ABEGG redan åter 600 anställda. Den första patentansökningen för ytterrotorn i Ex-utförande inlämnas och offentliggörs.

1965 byggs filialen i Schöntal-Bieringen med nya produktionsplatser, och systerföretaget - ebm - grundas med 2/3 ägarandel för släkten Ziehl.

1966 Utbyggnad av fabriken i Bieringen med produktionsområdet aluminiumpressgjuteri med högt automatiserade produktionslinjer.

1967 - 1969 Framgångsrik vidareutveckling av ytterrotormotorn med direkt pågjutna axialskovlar och inbyggnadsmotor. Start för produktionen av kopplingsutrustning.

1973 Första utländska försäljningskontoren i Sverige, England och Italien.

1980 Start för utvecklingen av elektroniska kopplings-, regler- och styrenheter.

1985 Första utvecklingen av nätmatade elektroniskt kommuterade (EC-) drivningar.

1987 Införande av kvalitetsstyrningssystem enligt DIN EN ISO 9001.

1991 - 1995 Byggnad av filialfabriken Niedernhall med 12 000 m² för tillverkning av radialfläktar. Utbyggnad av filialfabrilen Bieringen till 22.000 m². Idrifttagning av Power & Free-montagesystemet för central produktion av programmet för axialfläktar av pressgjutgods. Start av produktionsanläggningen Marcali i Ungern.

1999 Integrering av det franska företaget FMV Lamel i ZIEHL-ABEGG-koncernen.

2001 omvandlas företaget till ett familjeägt aktiebolag med Uwe Ziehl som tillsynsrådets ordförande. Och samma år: De nya växellösa synkrondrivningarna ZAtop revolutionerar hisstillverkningen.

2002 Idrifttagning av ett 15 000 m² produktionscentrum för radialfläktar i industriparken Hohenlohe vid Waldenburg. Under åren därefter startas flera försäljningsfilialer över hela världen (fram till idag 25).

2005 Ziehl Holding GmbH grundas. Uwe Ziehl, son till Günther Ziehl och ägare till Ziehl industrie-elektronik GmbH + Co i Schwäbisch Hall, och hans familj övertar företaget till 100 %. Han fungerar som förut som ordförande för bolagets tillsynsråd. Med omvandlingen till aktiebolag och det tongivande stödet från Uwe Ziehl ligger vägen öppen för ZIEHL-ABEGG att förverkliga många nya idéer och visioner. Efter att de gemensamma försäljningsfilialerna med ebm har upplösts startas nya egna filialer i hela världen, nästan en i månaden.

2006 sker sedan en spektakulär vidareutveckling av EC-tekniken.

2007 ZIEHL-ABEGG-Kina, utökning av produktionsytan från 5 000 till 21 000 m²

2008 följer det inte mindre spektakulära öppnandet av det visionära teknikcentret InVent vid anläggningen i Künzelsau. Med dess provbänk, som är världsunik i sitt slag och till sin storlek, kan också mätningar genomföras för certifiering av kundutrustning enligt AMCA, DIN, ISO, etc. Utbyggnad av fabriken i industriparken
Hohenlohe till 27 000 m2 produktionsyta. Utbyggnad av fabriken i Ungern till nuvarande 19 000 m2 tillverkningsyta.

2009 Introduktion av de högeffektiva Vpro-ECblue-fläktarna och utveckling av den världsunika axialfläkten med bionikprofil - FE2owlet-ECblue, som båda underskrider EuP-direktivets energigränsvärden 2015. Frekvensomriktaren Fcontrol med inbyggt sinusfilter, världens första serie för reglering av parallellkörande motorer av alla slag och antal.

2010 - ZIEHL-ABEGG 100 år

En klass för sig själv - mästarklassen

Med certifieringarna "Premium Quality" och "Premium Efficiency" för företaget hela produktpalett sätter ZIEHL-ABEGG högsta möjliga standard för anställda och produkter, även under det kommande århundradet.