• Schriftzug "Die Königsklasse" mit Logo

Mästarklassen

När du köper en ZIEHL-ABEGG produkt bestämmer du dig samtidigt för den högsta kvalitetsnivån.

Vi utvecklar våra produkter ansvarsfullt och med stor omsorg för dagens marknader och behov, men också och framför allt för framtidens krav, vid tillverkar dem i egna produktionsanläggningar och kontrollerar att de håller toppkvalitet.
Varje enskild produkt genomgår en sträng kvalitetskontroll innan den får lämna fabriken.

Attributet "Mästarklass" känns igen på ZIEHL-ABEGG:s gyllene kvalitetssigill som anbringas på varje enskild produkt och som används för att certifiera våra produkter som "Premium Quality" och "Premium Efficiency" för särskilt miljövänliga prestanda.
Vi är stolta över denna högsta klassificering av våra produkter som vi tack vare våra över 4 100 anställdas utomordentliga insatser kan erbjuda i hela världen.