Företagsriktlinjer

Över 100 år av inpräglade värderingar och mål har gjort ZIEHL-ABEGG till det företag som vi är idag – mästarklassen. Vi går idag och även i framtiden gemensamt, som ett team, framåt på den här framgångsvägen och skapar ett kommande århundrade med utomordentliga insatser, utvecklingsarbeten och tekniska förnyelser.

Riktlinjerna nedan fördjupar det som hittills varit och ska också i framtiden vara en ovillkorlig orientering och förutsättning för oss som leder detta företag och våra anställda i deras dagliga insatser inom sitt arbetsområde. Ständigt öppna för nya tankar och förslag och ändå med ett enda mål för ögonen: Rörelse genom perfektion!

goldenes Lüfterrad

Hos ZIEHL-ABEGG är kunden kung
Vi är måna om en öppen och partnerskaplig dialog med våra kunder. Vi entusiasmerar våra kunder med individuella lösningar på individuella behov. Vi är övertygade om att rättvisa, hederlighet, öppenhet och förutsägbarhet i affärer lönar sig, och vi håller oss inom de bindande lagstadgade ramvillkoren. Vi entusiasmerar våra kunder.

Aufzugmotor Nahaufnahme

Vår framgång avgörs av våra anställda
Vi är ett företag med socialt ansvar och fyllt av kreativa individualister som drivs av gemensamma värderingar, idéer och mål som leder vårt team till framgång. Vi begär mycket av våra anställa och uppmuntrar dem, och varje dag försöker vi att göra det som är bra ännu bättre. Motivation och glädje vid genomförandet av vårt arbete utgör grundvalen för våra kvalificerade medarbetare och är samtidigt en garanti för gemensam framgång – idag och i framtiden. ZIEHL-ABEGG, det är vi!

silberner Ventilator mit schwarzem Gitter

Vi är ledande inom innovation och kvalitet
Vi visar pionjäranda och orienterar oss ständigt framåt. Som innovations- och kvalitetsledande företag sätter vi hela tiden nya standarder inom teknik, service och design. Vi tar naturen som vår förebild och använder den för att skapa perfektion och särställning hos våra nya bionikprodukter. Över hela världen producerar vi med enhetlig standard i högmoderna och välskötta produktionsanläggningar. Vår höga kvalitetsambition och kundorienterade innovationer entusiasmerar våra affärspartner världen runt.

Radialventilator in goldenem Licht

Vi handalar partnerskapligt och långsiktigt
Hållbar framgång, baserad på en solid, långsiktig och självständig företagsstrategi, står i förgrunden för vårt handlande. Med principen om ömsesidig rättvisa bygger vi långsiktiga partnerska med våra kunder, leverantörer och anställda. Det skapar förtroende och beständighet. Vi handlar och tänker framåt i tiden så att vi kan vara framgångsrika också i morgon.

gezackter ventilatorflügel

Vi lever miljöskydd
Vi tar på oss ansvaret för oss själva och för kommande generationer. Våra innovativa produkter är energibesparande och skonar naturresurserna, allt ifrån produktionen till användningen. Vårt sigill "Premium Efficiency" garanterar detta. Vi tänker alltid på morgondagen för att kunna fatta de rätta besluten idag. Motiven för vårt handlande finns inte i någon norm eller riktlinje utan i ansvaret för vår miljö.

Ventilatorrad in Gold

Hemma hos ZIEHL-ABEGG över hela världen
Vi är stolta över vårt ursprung. Vi uppskattar gemenskapen mellan de många nationaliteter som finns i företaget världen runt. Överallt i världen där det finns en användning för våra produkter känner vi oss hemma. Vi lever globalisering genom regional samhörighet. Det här är vår grundpremiss: "Tänk globalt, handla lokalt!" Vi följer våra kunder till världens alla regioner. Vi uppfattar industrins önskemål i god tid och levererar uteslutande enligt våra kvalitetsstandarder "Premium Quality" och "Premium Efficiency" - mästarklassen.

Vår vision
Vi strävar efter mästarklass i allt som vi gör. Vi fokuserar på imponerande, framtidsorienterade systemlösningar för luft-, regler- och drivteknik och vill när det gäller teknik, tillväxt och lönsamhet fortsätta att vara det ledande självständiga företaget inom vår bransch. I centrum för vår mångsidiga produktportfölj står den energieffektiva elmotorn. Vi entusiasmerar med idéer för nyutveckling inom och utanför våra kärnbranscher. Vår pionjäranda och strävan efter innovation omfattar alla företagsprocesser.