Allmänna inköps- och leveransvillkor

Download

  • GTCP-04-2018.pdf
    Allmänna inköps- och leveransvillkor (868 KB)
    April 2018
  • GTCP_10-2018_SE_en.pdf
    General Terms and Conditions of Purchase (905 KB)
    October 2018