ZAwheel®-styrenhet

Produktspecifikation:

Styrenhet för användning som en ZAwheel® enhetskontroll

Egenskaper och kännetecken: 

 • Kompatibel med alla vanliga typer av nyttofordon
 • Implementering i fordonssystemet genom parametrering av CAN-matris
 • SAE J1939-protokoll, diagnos (UDS, CAN)
 • Kompatibel med systemet WABCO EBS 3
 • Förberedd för funktionell säkerhet
 • EMC-tålighet

Tillämpningar

Nedladdningar

 • Flyer-ZAwheel.pdf
  ZAwheel® (2 MB)
  Efficient, noiseless and 100% emission-free -
  the gearless electric in-wheel hub drivetrain for
  city, airport, sightseeing and double-decker buses