ErP Directive

Enligt ErP-direktivet 2009/125/EG ställs det minimikrav på energirelevanta produkter för att uppnå de uppsatta klimatmålen inom EU. Motorer uppfyller de här kraven enligt genomförandeförordningen (EU) nummer 640/2009 och fläktar enligt genomförandeförordningen (EU) nummer 327/2011. Förutsättningen för att få använda CE-märket, är att effektivitetskraven uppfylls. Ytterrotormotorer berörs inte av genomförandeförordningen för motorer.

Majoriteten av ZIEHL-ABEGGS fläktar överträffar kraven i ErP, såväl gällande AC- som EC-teknologi och de är väl förberedda inför framtida krav.

 

Downloads

  • Information-ErP-Directive-2013.pdf
    Information-ErP-Directive-2013.pdf (1 MB)
  • ErP-Data-for-Centrifugal-fans-for-air-handling-units-2011.pdf
    ErP-Data-for-Centrifugal-fans-for-air-handling-units-2011.pdf (752 KB)

Requirements efficiency grade N

Måttkategori Axialfläktar Radialfläkt med framåt böjd blad Radialfläkt med bakåt böjda skovlar utan hölje Radialfläkt med bakåt böjda skovlar med bostäder diagonalfläktar Tvärströmsfläktar
Tier 1
01.01.2013
A, C 36 37 58 58 47
B, D 50 42 61 58 13
Tier 2
01.01.2015
A, C 40 44 62 61 50
B, D 58 49 64 62 21


Sökning av produktinformation

När det gäller motorer finns det bara produktinformation om ZIEHL-ABEGGS innerrotormotorer. Fråga tillverkaren, om det gäller andra fabrikat