ATEX 2G/3G och 2D/3D

Produktspecifikation:

ATEX fläktar för husutförande/inbyggnadsfläktar.
Tillverkade och provade enligt ATEX 2014/34/EU för användning i zonerna 1 och 2 samt 21/22.

 • Olje- och petrokemi
 • Anläggnings- och maskinteknik
 • Tändskyddstyp för de speciella Ex-motorerna
 • De: tryckfast kapslat utförande
 • Huset motstår explosionstrycket och förhindrar att explosionen sprids utåt.
 • E: Förhöjd säkerhet
 • Förhindra gnistor eller ljusbågar i inre eller på yttre delar.
 • nA: ej gnistbildande driftmedier
 • Omgivande explosionsfarlig atmosfär under normal drift och ej antänd under definierade onormala driftförhållanden.
 • td: Skydd genom hus
 • Begränsning av högsta yttemperatur och av stoftinträngning.

Egenskaper och kännetecken:

 • Ytlackering: elektriskt ledande
 • Speciella tätningsvarianter för att skilja de olika zonerna åt. Från dubbel axeltätning till kollabyrinttätning inkl. spärrgasanslutning.
 • Olika utföranden för zon 1, 2 eller 21/22
 • Fläktar för explosionsgrupperna IIa, IIb och vätgas