Frilöpande fläktar

Produktspecifikation:

Frilöpande fläktar utan kåpa. Frilöpare som kanalinbyggnad.

Egenskaper och kännetecken:

  • Flexibel anpassning till befintlig konstruktion
  • Löphjul, inströmningsmunstycken fritt konfigurerbara.
  • Variabel utformning för önskad driftspunkt
  • Specialutföranden beträffande axeltätningar och alla påbyggnadsdelar. Flöden upp till 200 000 m³/h
  • Med påbyggda bromsar, bakåtströmningsspärrar etc.

Motorkoncept:

  • IEC standardmotorer utförande: IMB3 eller IMB5