Kopplingsdriven fläkt

Produktspecifikation:

 • Radialfläktar, kopplingsdrivna med spiralhus, ensidigt sugande, med monoblocklagring
 • Robust industriutförande med högeffektiva komponenter, i unikt kompaktutförande
 • Högsta tillåtna medietemperatur: 500°C
 • Högsta momentana motoreffekt 710 kW

Egenskaper och kännetecken:

 • Blocklagring
 • Koppling
 • Axeltätningssystem
 • upp till 400 kW Step1 fr.o.m. 06/2015
 • upp till 500 kW Step2 fr.o.m. 01/2016
 • upp till 710 kW Step3 fr.o.m. 06/2016
 • Isolering 100 – 200 mm utförande
 • Högsta temperatur: 350 °C fr.o.m. 06/2015
 • Högsta temperatur: 500 °C fr.o.m. 01/2016
 • Statiskt tryck upp till 40 000 Pa
 • Flöde upp till 500 000 m³/h