Specialapplikationer

Produktspecifikation:

Inbyggda fläktar, inbyggnadsfläktar och frilöpande fläktar skräddarsydda för alla tillämpningar.

Egenskaper och kännetecken:

  • Flexibel anpassning till befintlig konstruktion
  • Löphjul, kåpa, inströmningsmunstycken och stödplattor kan konfigureras fritt.
  • Variabel utformning för önskad driftspunkt.
  • Specialutföranden beträffande axeltätningar och alla påbyggnadsdelar.
  • Motorkapslingar, ljuddämpare, insugsfilter, sugfickor, spjäll.

Motorkoncept:

  • IEC standardmotorer utförande: IMB3 eller IMB5
  • Specialmotorer är också möjliga: ISO H eller med rostfria axlar