ZAmovevent (Roll Out)

Produktspecifikation:

Frilöpande fläktar utan hus. Speciell konstruktion med en grund och motgrundram lätt rörlig och mobil med hjälp av rullar. Snabbt och komfortabelt utbytbar. Fritt val av motor.

Egenskaper och kännetecken:

 • Flexibel anpassning till befintlig konstruktion
 • Pneumatiskt bromsutförande för t.ex. nödstoppsdrift
 • Grund och motgrundram (industriutförande)
 • Löphjul och inloppsmunstycke fritt konfigurerbar
 • Anpassning med avseende på din arbetspunkt
 • Backspärr insmorda med fett och olja
 • Fritt färgval
 • Med alla tillbehörsdelar som t.ex. svängningsövervakning, temperaturövervakning, varvtalsövervakning
 • Ringledning förfogbar för volymströmbestämning A25
 • Atex Zon 1 och 2

Motorkoncept:

 • IEC standard konstruktionstyp: t.ex. IMB3 eller IMB5 och mycket annat.