D-serie

Produktspecifikation:

Ensidigt sugande, bakåtkrökt motorlöphjul. Finns i dimensioner från 355 till 560 mm. Därmed kan flöden upp till 16 000 m³/h och statiska tryck upp till 900 Pa åstadkommas.

Egenskaper och kännetecken:

Energioptimerad för användning i rör- och kanalfläktar där luften strömmar in axialt och åter måste strömma ut. Den diagonala utströmningen ger lägre riktningsändringsförluster än radialfläktar. På grund av den statiska tryckuppsättning som kan uppnås kan fläktarna användas överallt där tryckuppsättning med axialfläktar inte är tillräcklig.

Motorkoncept:

Ytterrotormotorer:

  • EC-teknik ECblue med inbyggd controller avstämd mot fläkten
  • AC-teknik