Systemkomponenter

 • Driftskondensatorer
 • Inströmningsmunstycken
 • Flexibla insugningsstudsar
 • Gummivibrationsdämpare
 • Stålfjädervibrationsdämpare
 • Insugsskyddsgaller

För att få utförligare information kan du klicka på "Ytterligare information"

Ytterligare information Ytterligare information

Driftskondensatorer

För driften av enfasmotorer krävs lämpligt dimensionerade driftskondensatorer. Omgivningstemperatur från -25 till +85 °C.

Inströmningsmunstycken

För att få optimal luftströmning mot löphjulet körs fläktar med ett inströmningsmunstycke. Utförande av förzinkad stålplåt eller plast, delvis med mätanordning för flödesmätning.

Flexibla insugningsstudsar

För flexibel anslutning av inbyggnadsfläktar finns kvadratiska insugningsstudsar med elastisk mellandel. Vävmaterialet är av polyester/PVC, ramen är av förzinkat stål. Högsta tillåtna temperatur 80 °C.

Gummivibrationsdämpare

Som alternativ till stålfjädervibrationsdämpare för stomljudsisolering. De har låg isoleringsverkan men har goda dämpningsegenskaper, vilket kan vara fördelaktigt vid vissa uppställningssätt. Vid höga fläktvarvtal och styv underlagskonstruktion är gummivibrationsdämpare ofta tillräckliga.

Stålfjädervibrationsdämpare

För att förhindra överföring av stomljud och vibrationer till andra system och till byggnaden. De har hög isoleringsverkan och därmed en lång fjädringsväg.

Insugsskyddsgaller

Fläktar är utformade som komponenter i klimat-, tilluft- och frånluftsystem. De får inte tas i drift förrän alla erforderliga skyddsanordningar har anbringats. Om insugnings- eller utblåsningsöppningen är fritt åtkomlig måste skyddsanordningar monteras på fläkten.

Nedladdningar

 • ZIEHL-ABEGG-Catalogue-Centrifugal-fans-with-IEC-standard-motor-english.pdf
  Centrifugal fans main catalogue with IEC standard motor (30 MB)
  01/2018 edition