ZAcube med Premium Optimizer

Produktspecifikation:

Stapelbart fläktmodulsystem med inbyggd Premium Optimizer för högsta effektivitet vid reducerad akustik. Modulen innehåller fläkthjulet Cpro med sju bakåtböjda profilerade skovlar. Modulen finns i storlekarna 315 till 560 mm. Fläkthjul av högeffektivt kompositmaterial ZAmid. Luftflöde upp till cirka 17 500 m³/h friblåsande, max. statisk tryckökning upp till 2100 Pa. Modul för enkel hantering och uppbyggnad av en fläktformation för horisontellt inlopp i luftbehandlingsaggregat alternativt utbyte i gamla aggregat.

Egenskaper och kännetecken:

ZAcube-moduler innehåller en Premium Optimizer. Denna produkt ger en avsevärt förbättrad strömningsbild på modulutloppet för en förbättrad luftteknisk prestanda. Samtidigt förbättras akustiken märkbart. Följande komponent omfördelar uften mer homogent varvid deras avstånd till fläkten kan reduceras.

ZAcube fläktarnas moduldesign möjliggör en snabb och enkel uppbyggnad till en fläktformation. Därvid kan fläktar staplas i upp till 5 nivåer och bedrivas parallellt.

Modulerna har blanka ytor utan vassa kanter och ger mycket god åtkomst och skötsel genom Premium Optimizer klicksystemet för högsta hygieniska anspråk.

Standardiserade montageskruvar medföljer alla ZAcube och bidrar till en enkel montering. Montageflänsens tätning i ZAcube-modulerna minimerar risken för läckage.

Redan vid transport och hantering märker man fördelarna med ZAcube-modulens platsoptimerade design.

Motorkoncept:

Ytterrotormotorer:

  • EC-teknik ECblue med inbyggd controller avstämd mot fläkten

Tillämpningar

Nedladdningar

  • ZIEHL-ABEGG-Main-catalogue-centrifugal-fans-english.pdf
    Centrifugal fans main catalogue (17 MB)
    2019 edition