Frekvensomriktare

För extra energibesparande reglering av alla slag av motorer används i första hand frekvensomriktare. ZIEHL-ABEGG kan erbjuda frekvensomriktare som är optimalt avstämda mot våra kunders applikationer. Tyngdpunkten ligger vid lufttekniska tillämpningar. Särskild uppmärksamhet ägnas då åt enkel hantering och enkel manövrering.

För alla produkter i de här serierna kan du klicka på "Ytterligare information"

Ytterligare information Ytterligare information


Fcontrol

Produktspecifikation:

Frekvensomriktare med inbyggt allpoligt verkande sinusfilter och sinusformad utspänning. Det möjliggör drift utan skärmad motorledning och utan begränsning av ledningslängden. Frekvensomriktartypiska åtgärder behövs inte.

Egenskaper och kännetecken:

Med sitt inbyggda allpoligt verkande sinusfilter är Fcontrol en unik frekvensomriktare. Fcontrol kan jämföras med nätspänningsmatningen. Den reglerar motorer och fläktar utan ökade påfrestningar på lindningsisoleringen och motorlagren. Driften blir mycket energibesparande, skonsam och utan elektromagnetiska motorljud.

Utförande:

Kapacitetsområde:

 • 1~ Fcontrol, 4 - 10 A
 • 3~ Fcontrol, 2,5 - 50 A

Funktionsområde:

 • Fcontrol Basic, som varvtalsregulator, funktionellt utbyggbar, t.ex. med "add on-moduler".
 • Alternativt som varvtalsregulator med varvtalsinställning via en inbyggd kontakt med fem steg
 • Universalapparater med förinställda driftlägen som är enkla att välja.
 • Extra in- och utgångar är inbyggda.
 • Speciella branschspecifika utföranden t.ex. för lantbruket (1~ Fcontrol som ventilationsdator)

Icontrol/PMIcontrol

Produktspecifikation:

Standard frekvensomriktare, i första hand för drift av enskilda motorer. Drift med skärmad motorkabel.

Egenskaper och kännetecken:

Optimalt kombinerbar med ZIEHL-ABEGG-fläktar för processluft, byggnadsklimatisering och mellantrycksaxialfläktarna MAXvent. Parametrisering kan göras på den tillkopplade fläkten, vilket ger snabb idrifttagning "plug and play".

Utförande:

Kapacitetsområde:

 • 3~ Icontrol, 2,6 (1,1 kW) - 60 A (30 kW)

Funktionsområde:

 • Icontrol Basic, som varvtalsregulator, funktionellt utbyggbar, t.ex. med "add on-moduler".
 • Alternativt som varvtalsregulator med varvtalsinställning via en inbyggd kontakt med fem steg
 • PMIcontrol Basic-M, direkt påbyggnad på IEC-normmotorer eller PM-motorer, varvtalsregulator, funktionellt utbyggbar, t.ex. med "add on-moduler"

Universalapparater med förinställda driftlägen som är enkla att välja.
Extra in- och utgångar är inbyggda.