Motorskydd

Produktspecifikation:

De flesta av ZIEHL-ABEGG:s ytterrotormotorer är utrustade med termostatkontakter (TB). Explosionsskyddade ytterrotormotorer har temperaturgivare (TP). Även IEC-normmotoren har inbyggda temperaturgivare (TP).
För att skydda och övervaka dessa motorer levererar ZIEHL-ABEGG lämpliga produkter för att utvärdera termostatkontakter och temperaturgivare.

Egenskaper och kännetecken:

  • Trefasmotorskyddsapparater för övervakning av de inbyggda termostatkontekterna (TB) ger förutom det kompletta termiska motorskyddet också möjlighet att på enkelt sätt distribuera strömmen till fläktarna. Flera fläktar kan anslutas till en trefasmotorskyddsapparat, en inbyggd överströmutlösare möjliggör också ledningsskydd (säkringsfunktion).
  • Enfasmotorskyddsapparater övervakar var sin ansluten motor (termostatkontakt TP). Övervakningsapparaten för temperaturgivare (TP) fungerar också som skydd för Ex-skyddade motorer.

Utförande:

Funktionsområde:

  • Trefasmotorskyddsapparater: Manuell brytfunktion, komplett motorskydd, strömdistribution, överströmutlösare för ledningsskydd
  • Enfasmotorskyddsapparater: Manuell brytfunktion, komplett motorskydd
  • Övervakningsapparat för temperaturgivare (TP), också för övervakning av Ex-skyddade motorer. Reläutgång för styrning av motorfrånslaget.