Reglermoduler

Produktspecifikation:

Universalreglermodulerna UNIcon kan kombineras med alla ZIEHL-ABEGG-sensorer. Det aktuella värde som mäts vid sensorn jämförs med det önskade börvärdet.
Sensorreglermodulerna UNIcon är en kombination av sensor och reglerintelligens. Också här görs en jämförelse mellan aktuellt värde och börvärde. Allt efter utförandet skickas styrsignaler till ECblue-motorer resp. till fläktar, frekvensomriktare eller andra effektregulatorer med 0 – 10 V-signal eller via MODBUS.

Egenskaper och kännetecken:

Universalreglermodulerna UNIcon med den inbyggda MODBUS Master-funktionen gör det möjligt att enkelt och automatiskt adressera antingen anslutna ECblue-fläktar eller frekvensomriktare.

Utföranden:

Funktionsområde:

  • Universalreglermoduler UNIcon med inbyggd MODBUS Master-funktion. Med förinställda driftlägen som är enkla att välja. Extra in- och utgångar är inbyggda.
  • Sensorreglermoduler för tryckreglering i kylsystem (kondensorer)
  • Sensorreglermoduler för differenstryckreglering i klimatteknik eller i till- eller frånluftsteknik. Alternativt luftflödesreglering.
  • Reglermoduler speciellt för temperaturreglering
  • Speciella branschspecifika utföranden t.ex. för lantbruket (UNIcon som ventilationsdator)