• Ziehl-Abegg Schriftzug mit blauer Erde

Modernisera med kvalitetsstämpeln 

För en blå framtid i ditt företag

Dina fördelar med fläktar från ZIEHL-ABEGG:

  • Byte av den gamla tekniken mot de senaste fläktsystemen
  • Högeffektiv och verkningsoptimerad användning
  • Långvarig sänkning av energi- och driftkostnader
  • Superlåga akustikvärden
  • Nationella bidragsprogram

1. Etappen

Kontroll av befintliga fläktar
Du svarar på ett par enkla frågor och vi utvecklar ett lösningskoncept för den bästa och sparsammaste vägen till en blå, energioptimerad framtid för dig.

2. Etappen

Genomför de fastlagda åtgärderna

Projektet kan stödas antingen av ZIEHL-ABEGG eller av utvalda, yrkesmässigt kompetenta partner.

Framgångsrika projekt

Våra effektivitetskällor

Innovativa, bioniska koncept, teknisk framsynthet och ett miljövänligt agerande gör våra fläktsystem till blå teknik och därmed till unika effektivitetskällor. I vårt RETROFITBLUE-erbjudande använder vi de här produkterna målinriktat för modernisering och sanering av dina kommande projekt, ofta utan att det krävs stora ombyggnadsåtgärder. Resultatet är enormt. Genom drastiskt sänkta driftkostnader, entusiasmerande verkningsgrads- och effektivitetsvärden samt oslagbart reducerad akustik har du placerat framtiden i ditt företag.

silberner Axialventilator mit schwarzem Gehäuse und blauem Motor
ZAplus
blaue Box mit Elektromotor
ZAcube
blauer Axialventilator
MAXventowlet
blauer Radialventilator mit silbernem Gehäuse
ER fans

 

 

Vill du sanera en byggnad eller andra projekt energetiskt, men du vet inte hur? Våra experter i Retrofitblue Special Force stöder dig gärna och besvarar dina frågor.

Downloads

  • Flyer-Retrofitblue.pdf
    Flyer Retrofitblue (3 MB)
Logo Ventilatorentausch

Vi är med: vid informationskampanjen för energieffektivitet