ZAdisc

Egenskaper och kännetecken:

permanentexciterad växellådsfri motor för linhissar med drivskiva utan maskinrum.
Det platta utförandet och fastsättning av drivanordningen i gejder möjliggör optimala schaktmått.
Den typgodkända bromsen kan användas som ett element i skyddsanordningen för den uppåtgående hisskorgen mot överhastighet samt som del av skyddsanordningen mot oavsiktlig rörelse hos hisskorgen.

Tillämpningar och användningsområden

 • Nyttolaster upp till 1125 kg
 • Hastighet upp till 2,5 m/s
 • Drivskivediameter 400 mm och 480 mm
 • Modernisering och nybyggnad av anläggningar med pannkaksmotor

För alla produkter i de här serierna kan du klicka på "Ytterligare information"

Ytterligare information Ytterligare information


SL506

  • Nyttolast: upp till 675 kg (2:1)
  • Hastighet: upp till 1,6 m/s
  • Axellast: upp till 1800 kg
  • Drivskiva: 400 mm 

  SL510

  • Nyttolast: upp till 1125 kg (2:1)
  • Hastighet: upp till 2,5 m/s
  • Axellast: upp till 2400 kg
  • Drivskiva: 480 mm

   Tillämpningar