Maskinfundament & tillbehör

 • Maskinram ZAframe
 • Mekanisk adapterplatta
 • Extern ventilation
 • Program ZAlift
 • Linrullar

För att få utförligare information kan du klicka på "Ytterligare information"

Ytterligare information Ytterligare information


Maskinram ZAframe

ZAframe MH4000

 • Högram för hissdrivning typ ZAtop SM160.30B – SM225.45C
 • Typisk nyttig last: 630 kg - 1600 kg

ZAframe MH6000

 • Högram för hissdrivning typ ZAtop SM225.60B – SM250.80D
 • Typisk nyttig last: 630 kg - 3000 kg

ZAframe MF2800 + MF4000

 • Planram för hissdrivning typ ZAtop SM160.30B – SM225.45C
 • Typisk nyttig last: 630 kg - 1600 kg

ZAframe MF6000

 • Planram för hissdrivning typ ZAtop SM225.60B – SM250.80D
 • Typisk nyttig last: 630 kg - 2000 kg

ZAframe MS4000

 • S-omslutningsram för hissdrivning typ ZAtop SM160.30B – SM225.45C
 • Typisk nyttig last: 630 kg - 2000 kg

ZAframe MS8000

 • S-omslutningsram för hissdrivning typ ZAtop SM225.60B – SM250.80D
 • Typisk nyttig last: 1000 kg - 3000 kg

ZAframe MD13000

 • Ram för dubbel omslutning för hissdrivning typ ZAtop SM250.100C
 • Typisk nyttig last: 1000 kg - 3500 kg

ZAframe MK2800

 • Ram för dubbel omslutning för hissdrivning typ ZAtop SM132.21 – SM200.30C
 • Typisk nyttig last: 300 kg - 1000 kg

ZAframe MN3300

 • Ram för inbyggnadsläge med drivskiva i schaktet för hissdrivning typ ZAtop SM200.15C – SM200.40C
 • Typisk nyttig last: 450 kg - 1000 kg

ZAframe MZH

 • Högram för hissdrivning typ ZAS0 – ZAS3
 • Typisk nyttig last: 450 kg - 4000 kg

ZAframe MZF

 • Planram för hissdrivning typ ZAS0 – ZAS3
 • Typisk nyttig last: 450 kg - 4000 kg

Mekanisk adapterplatta

 • Adapterplattor och adapterskenor för befintliga underkonstruktioner

Extern ventilation

 • För påbyggnad på hissdrivningar i serie ZAtop
 • Leveransomfattning: Axiell eller horisontal kåpa för extern ventilation

ZAlift - Dimensioneringsprogram för hissdrivningar från ZIEHL-ABEGG

 • Beräkning av drivningspaketets komponenter
  • Växellös hissdrivning ZAtop, ZAsyn och ZAdisc
  • Drivning med växel ZAS
  • Frekvensomriktare ZAdyn
  • Återgångsmatningsenhet ZArec
 • Information för besiktning av anläggningen
  • Beräkning av funktionsduglighet enligt EN81
  • Stoppsträcka enligt EN81 (oavsiktlig hisskorgrörelse)
  • Beräkning av hissens energieffektivitetsklass enligt VDI 4707
  • Säkring av alla beräkningsdata
 • Information för installation av anläggningen
  • Beräkning av hissanläggningens effekt- och strömstyrkebehov
  • Beräkning av linornas och ev. underlinornas vikt
  • Omfattande databas med alla tillgängliga lyftorgan
  • Säkring av alla beräkningsdata
 • Mer information om ZAlift

Linrullar

 

 • Leveransomfattning: Linrulle av plast med spårkullager inklusive axel, två axelhållare, fästskruvar, underläggsbrickor, distanshylsor
 • Finns som tillval: extra fästvinkel