Evakueringsenhet EVAC

Egenskaper och kännetecken:

Evakueringsenheten EVAC 3C övervakar hissanläggningens elsystem. Om en eller flera nätfaser faller bort skiljs frekvensomriktaren från elnätet. Samtidigt informeras hissens styrenhet om nätbortfallet. Batteriets matningsspänning kopplas in med tidsfördröjning.

Evakueringsenheten EVAC 3C ställer frekvensomriktaren i nöddriftläge och en riktningsoberoende körning med reducerad hastighet kan genomföras.

Omständlig och fördröjd frigöring av instängda personer
med hjälp av extern personal behövs inte längre.

Tillämpningar och användningsområden:

  • Linhissar med asynkron- eller synkronmotorer
  • Evakueringshastighet > 0,1 m/s
  • Märkström upp till 74 A
  • Märkeffekt upp till 37 kW

EVAC 3C

  • För väggmontage i maskinrummet eller hisschaktet
  • 230 V / 50 Hz-spänningsmatning för hisstyrning, dörrmanövrering, motorbroms och hisskorgbelysning
  • Bly-gelackumulatorer 120 V och 180 V för olika körhastigheter
  • Evakueringsdrift i upp till 60 min

Tillämpningar