Frekvensomriktare ZAdyn

Egenskaper och kännetecken:

ZAdyn-serien är enbart utvecklad för hissteknik. Genom de olika husutförandena och den genomgående kompakta konstruktionen lämpar de sig optimalt för både montering i apparatskåp och väggmontage i maskinrummet eller hisschaktet.

Tillämpningar och användningsområden:

 • Linhissar med asynkron- eller synkronmotorer
 • Hastighet upp till 6,5 m/s
 • Märkström 11 A – 180 A
 • Effekt 4,6 kW – 90 kW

För alla produkter i de här serierna kan du klicka på "Ytterligare information"

Ytterligare information Ytterligare information


ZAdyn4C

 • Märkström 11 A – 74 A
 • Effekt 4,6 kW – 37 kW
 • Funktion STO (Safe Torque Off) enligt IEC 61800-5-2 (SIL 3) resp.
  EN ISO 13849
 • Kategori 3, prestandanivå e
 • Inbyggd drossel och nätfilter
 • Inbyggd kortslutning av motorlindningarna
 • Programmerbara in- och utgångar / DCP / CANopen LIFT

ZAdynpro

 • Frekvensomriktare för inbyggnad i elskåp
 • Märkström 11 A – 32 A
 • Märkeffekt 4,6 kW – 14 kW
 • Funktion STO (Safe Torque Off) enligt IEC 61800-5-2 (SIL 3) resp.
  EN ISO 13849
 • Kategori 3, prestandanivå e
 • Inbyggd nätspole och nätfilter
 • Programmerbara in- och utgångar / CANopen LIFT

ZAdyn4C MRL

 • För montering på balk i hisschakt.
 • Andra inbyggda komponenter:
  • Apparatbrytare
  • Inegrerat bromsmotstånd
  • Bromsreglering
 • Märkström 11 A – 32 A
 • Märkeffekt 4,6 kW – 14 kW
 • Funktion STO (Safe Torque Off) enligt IEC 61800-5-2 (SIL 3) resp.
  EN ISO 13849
 • Kategori 3, prestandanivå e
 • Inbyggd nätspole och nätfilter
 • Inbyggd kortslutningskoppling av motorlindningarna
 • Programmerbara in- och utgångar / DCP / CANopen LIFT

ZAdyn4B

 • Frekvensomriktare för inbyggnad i elskåp
 • Märkström 110 A – 180 A
 • Märkeffekt 50 kW – 90 kW
 • Programmerbara in- och utgångar / DCP / CANopen LIF

Tillämpningar