ZAdynpro

Hög prestanda med litet platsbehov - frekvensomriktaren ZAdynpro från ZIEHL-ABEGG möjliggör små, platseffektiva kopplingsskåp för hissanläggningar

I dag byggs hissanläggningar enligt nya, indirekta koncept. Resultatet blir mindre platsbehov för tekniska komponenter och mer plats för passagerare. Komponenter, som tidigare fanns i schaktet, måste nu monteras på ett annat ställe. Därför har ZIEHL-ABEGG utvecklat en ny frekvensomriktare som möjliggör en konstruktion av platseffektiva kopplingsskåp för hissanläggningar.

På grund av små schakthuvuden och små schaktgropar finns det alltid mindre plats för tekniska komponenter i hisschaktet. De måste nu monteras på ett annat ställe. Därför finns det nu ett kopplingsskåp för hissens styrsystem. Men även här är utrymmet begränsat. Frekvensomriktaren ZAdynpro från ZIEHL-ABEGG följer den här trenden. Med små mått möjliggör den en konstruktion av små, platseffektiva kopplingsskåp för hissanläggningar med eller utan maskinrum.

Individuella kopplingsskåpslösningar
Särskilt i anläggningar utan maskinrum finns det höga kvar på kopplingsskåpet. För sådana installeras ofta på ett våningsplan i byggnaden. En liggande montering av ZAdynpro och en extern nätdrossel erbjuder en möjlighet att anpassa kopplingsskåpet individuellt efter förutsättningarna på platsen.

Beställning, förvaring, idrifttagning - väldigt enkelt
Samtliga gränssnitt för anslutningen av hissens styrsystem och roterande givare har redan integrerats i ZAdynpro. Därmed utgår det ansträngande och tidsintensiva valet av gränssnittskort som tillval vid beställningen. Tack vara användningen av synkron- och asynkronmotorer med en och samma enhet finns det inget hinder för lagerföring. Typen av motor väljs på platsen under idrifttagningen.

ZAdynpro, som driver synkron- och asynkronmotorer inom effektområdet 4,6-14,0 kW, arbetar med den för ZIEHL-ABEGG vanliga tillförlitligheten.

Precis som alla enheter i tillverkningsserien ZAdyn är även ZAdynpro en, för applikationen hiss, explicit utvecklad frekvensomriktare. Det återspeglas i den extremt översiktliga och enkla menystrukturen hos den externa kontrollpanelen ZApadpro. Följden blir en enkel styrning och en enkel idrifttagning.

Klicka på ”Ytterligare information” för att få utförligare information

Ytterligare information Ytterligare information

Tyst och funktionell

Den integrerade säkerhetsfunktionen Safe Torque Off (STO) enligt IEC 61800-5-2 (SIL 3) uppfyller kraven i EN 81-20. Eftersom det inte finns några kopplingsljud från motorreläerna, kan kopplingsskåpet, inklusive ZAdynpro, även placeras på ett våningsplan i extremt ljudkänsliga byggnader.

Evakueringsfärder kan göras med avbrottsfri strömförsörjning (UPS) 1~ 230 V AC och med energiförsörjning via batterier. Programvaran till ZAdynpro har övervakningsfunktioner som uppfyller kraven i hissdirektivet 2014/33/EU:

 • Mätare för färdriktningsbyte för hissar med plastmantlade vajrar eller remmar
 • Självövervakning av motorbromsen som skydd mot oavsiktlig korgrörelse
 • Självövervakning av motorbromsen som en del av skyddsanordningen mot en överhastighet hos en uppåtkörande hisskorg

Vid användning av synkronmotorer kan dessutom viktiga data sparas i motorns absolutvärdesgivare. De kan visa sig vara en värdefull säkerhetskopia vid en senare tidpunkt.

Tänk ekologiskt - sänk energikostnaderna
Hissen står stilla flera timmar om dagen. Stilleståndet ger några möjligheter till att spara energi. Tack vare an aktivering av en digital ingång kan ZAdynpro sättas i driftläget Beredskap. Energiförbrukningen sänks då med cirka 75 %. Vid behov är ZAdynpro klar för användning omedelbart.

I anläggningar med ökad användningsgrad erbjuder nätåtermatningsenheter av typen ZArec4C en möjlighet att mata tillbaka energi som alstras vid en generatorisk färd.

EMC-konform
ZAdynpro utrustas med ett integrerat nätfilter vid tillverkningen. I kombination med den perfekt anpassade, externa nätdrosseln uppfylls därmed alla krav i de hisspecifika EMC-normerna EN 12015 och EN 12016.

ZAdynpro är en viktig komponent vid användning av ett kompakt kopplingsskåp. I kombination med andra komponenter, exempelvis den elektroniska bromsstyrningen ZAsbc4 eller nätåtermatningsenheten ZArec4C, ger ZAdynpro möjligheten att förverkliga en extremt tyst och miljövänlig hissdrift.

Tillämpningar

Nedladdningar

 • ZIEHL-ABEGG-Flyer-ZAdynpro-english.pdf
  ZAdynpro (5 MB)
  The compact frequency inverter
 • ZIEHL-ABEGG-Catalogue-Drive-Technology-for-elevators-2020-english.pdf
  Drive Technology (15 MB)
  for elevators 2020 edition