Systemkomponenter

 • Elektronisk bromsreglering ZAsbc4C
 • Bromsmotstånd BR
 • Manöverpanel ZApad/ZETAPAD
 • Bromsreglering Brake Module BM4
 • Program ZAmon

För att få utförligare information kan du klicka på "Ytterligare information"

Ytterligare information Ytterligare information


Elektronisk bromsreglering ZAsbc4C

 • Elektronisk bromsreglering för montering på frekvensomriktare ZAdyn4C
 • Ingångsspänning [U~] motorbroms: 230 V 50/60 Hz
 • Utngångsspänning [U=] motorbroms: 0,45 x U~ eller 0,9 x U~
 • Utgångsström upp till 2,2 A
 • Uteffekt upp till 456 W
 • Ingångsspänning säkerhetskrets: 110 V 50/60 Hz eller 230 V 50/60 Hz
 • Relä för utvärdering av säkerhetskrets och frisläppning för reläfri drift av ZAdyn4C
 • Gränssnitt för bromsprov och nöddrift

Bromsmotstånd BR

 • För omvandling till värme av den energi som alstras vid generatorisk drift
 • Max. peakström från 9,0 till 100 A
 • Kontinuerlig bromseffekt från 0,29 kW till 6,5 kW

Manöverpanel ZApad

 • Extern manöverpanel för ZAdyn4C, ZETADYN 3, ZArec och EVAC 3C
 • Anslutning via standardnätverkskabel
 • Kortfack för MMC / SD minneskort
 • USB-gränssnitt för användning av ZAmon-programmet

ZAmon - Det perfekta hjälpmedlet för diagnostik av hissanläggningar och administration
av apparatdata.

 • Tidsoptimerad idrifttagning av hissanläggningen
 • Analys och optimering av hissanläggningen
 • Snabb diagnostik av svaga punkter, t.ex. skenskarvar, dörrlåsavbrott eller kommunikationsproblem med hisstyrenheten
 • Säkring och administration av parametrar
 • Utarbetande av handlingar för dokumentation av hissanläggningen
 • Här hittar du mer information om ZAmon