ZAmon - för optimal drift och diagnos av hisssystem

Smartphones mit ZAmon App

ZAmon - Desktop

Det perfekta hjälpmedlet för diagnostik av hissanläggningar och administration av apparatdata. ZAmon ger enkelt och snabbt tillgång till samtliga parametrar och funktioner i ZIEHL-ABEGG:s frekvensomriktare och återgångsmatningsenheter.

ZAmon - Mobile

ZAmon är det optimala verktyget för användning av frekvensomriktaren ZAdyn med mobila enheter, såsom smarttelefon eller bärbar dator. De tydligt strukturerade användargränssnitten med självförklarande ikoner, informativa texter för varje parameter och online-hjälp är perfekta förutsättningar för ett snabbt och självständigt arbete. 

Funktionerna i ZAmon

 • Tidsoptimerad idrifttagning av hissanläggningen
 • Analys och optimering av hissanläggningen
 • Snabb diagnostik av svaga punkter, t.ex. skenskarvar, dörrlåsavbrott eller kommunikationsproblem med hisstyrenheten
 • Säkring och administration av parametrar
 • Utarbetande av handlingar för dokumentation av hissanläggningen

ZAmon tillhandahåller en lämplig programmodul för varje tillämpningsfall:

Display:

 • Fjärrmanövrering av frekvensomriktaren eller återgångsmatningsenheten via PC

Recorder:

 • 4 analoga mätkanaler
 • 1 digital mätkanal
 • Fri beläggning av mätkanalerna med mätfunktioner
 • Lagring av registreringarna
 • Jämförelse mellan mätningar
 • FFT-analys
 • Matematiska analysfunktioner

Parametrar:

 • Administration av parametrar
 • Översiktlig visning av menyer och parametrar
 • Ändring av parametrar i realtid
 • Lagring av parametrar
 • Utskrift av parametrar
 • Utskrift av fellistor
 • Inladdning av lagrade parameterposter till frekvensomriktaren eller återgångsmatningsenheten
 • Jämförelse mellan parametrar
 • Inladdning av system- och motordata från beräkningar med dimensioneringsprogrammet ZAlift

Osci:

 • Registrering i realtid av körningskurvor för diagnostikändamål
 • 4 analoga mätkanaler
 • Fri beläggning av mätkanalerna med mätfunktioner
 • Lagring av registreringen
 • Fjärrmanövrering av ZETADYN 3 vid öppen modul

Funktioner och egenskaper

Idrifttagningsassistans:

 • Idrifttagningsassistenten leder dig i enkla steg och med förklaringar genom alla nödvändiga parametrar fram till en alternativ inställning av din terminal
 • Tid för idrifttagning <10 minuter

Parametrering:

 • Översiktlig sammanfattning av menyer i funktionsblock (exempelvis funktionsblocket ”Körkurva”)
 • Nedladdning, lagring och laddning av parameterfiler
 • Utmatning av tekniska data via QR-koden på typskyltarna på drivenheter från ZIEHL-ABEGG, inklusive automatiskt sparande i parameterfilen 

Offline-parametrering:

 • Parameterfiler kan skapas och sparas utan förbindelse med terminalen, exempelvis på kontoret eller i verkstaden. 
 • Så snart förbindelsen finns via en ZAmon-sticka, kan överföringen av parametrarna startas.

Analys:

 • Inmatning och utvärdering av körkurvor för analys- och diagnosprocesser:
  • 4 analoga mätkanaler
  • 1 digital mätkanal
  • Inmatningarna sparas
  • FFT-analys
  • Matematiska analysfunktioner

Uppdatering:

 • Automatisk information om tillgängligheten av en ny fast programvara
 • Uppdatering av fast programvara med ZAmon 

Kontakt med kundtjänst:

 • Direkt e-postkontakt med kundtjänsten på ZIEHL-ABEGG
 • Automatisk insamling av alla viktiga data och förberedande av e-post via ett enda klick
 • Sändning av e-post via en lokal e-postklient i den mobila enheten

Kompatibilitet med mobil enhet:

 • Kräver iOS 11.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch
 • Kräver Android version 6 eller senare

Kompatibilitet med ZAdyn:

 • Kräver fast program version 4.60 eller senare

Nedladdning för ZAmon - stationär dator

Bekräfta användningsvillkoren för att komma till nedladdningen

Jag har läst de aktuella användningsvillkoren och godtar dem härmed


 • zamon-bedienungsanleitung_2015-03-01_INT_en.pdf
  ZAmon Operating instruction (4 MB)
 • Terms-of-use-ZAmon-ZAlift-09-2018-DE-en.pdf
  ZAmon Terms of use (849 KB)

Nedladdning för ZAmon - mobil


 • ZAmon-App-Terms-of-use.pdf
  ZAmon App Terms of use (1 MB)