• Kennlinien in Software auf einem Laptop

ZAmon

Det perfekta hjälpmedlet för diagnostik av hissanläggningar och administration av apparatdata.
ZAmon ger enkelt och snabbt tillgång till samtliga parametrar och funktioner i ZIEHL-ABEGG:s frekvensomriktare och återgångsmatningsenheter.

Nedladdningar

 • zamon-bedienungsanleitung_2015-03-01_INT_en.pdf
  ZAmon Instruction manual (4 MB)
 • Terms_of_use_ZAmon_11-2016_EN.pdf
  Terms of use ZAmon (1 MB)

Bekräfta användningsvillkoren för att komma till nedladdningen

Jag har läst de aktuella användningsvillkoren och godtar dem härmed

Funktionerna i ZAmon:

 • Tidsoptimerad idrifttagning av hissanläggningen
 • Analys och optimering av hissanläggningen
 • Snabb diagnostik av svaga punkter, t.ex. skenskarvar, dörrlåsavbrott eller kommunikationsproblem med hisstyrenheten
 • Säkring och administration av parametrar
 • Utarbetande av handlingar för dokumentation av hissanläggningen

ZAmon tillhandahåller en lämplig programmodul för varje tillämpningsfall:

 • Display:
  • Fjärrmanövrering av frekvensomriktaren eller återgångsmatningsenheten via PC
 • Recorder:
  • 4 analoga mätkanaler
  • 1 digital mätkanal
  • Fri beläggning av mätkanalerna med mätfunktioner
  • Lagring av registreringarna
  • Jämförelse mellan mätningar
  • FFT-analys
  • Matematiska analysfunktioner
 • Parametrar:
  • Administration av parametrar
  • Översiktlig visning av menyer och parametrar
  • Ändring av parametrar i realtid
  • Lagring av parametrar
  • Utskrift av parametrar
  • Utskrift av fellistor
  • Inladdning av lagrade parameterposter till frekvensomriktaren eller återgångsmatningsenheten
  • Jämförelse mellan parametrar
  • Inladdning av system- och motordata från beräkningar med dimensioneringsprogrammet ZAlift
 • Osci:
  • Registrering i realtid av körningskurvor för diagnostikändamål
  • 4 analoga mätkanaler
  • Fri beläggning av mätkanalerna med mätfunktioner
  • Lagring av registreringen
  • Fjärrmanövrering av ZETADYN 3 vid öppen modul