• Laptop mit mehreren Ziehl-Abegg Logos

ZAset

Det optimala verktyget för intelligent styrning och reglering av fläktar och regulatorer.

Med ZAset erbjuder vi ett Installations- och diagnos-Tool för de mest olika fläkttyper och regulatorer med Modbus-gränssnitt.

ZAset möjliggör en enkel och snabb åtkomst av samtliga parametrar och funktioner på ECblue motorer, intelligenta regulatorer Unicon och frekvensomformare Fcontrol, Icontrol, PMcontrol.

Nedladdningar

 • ZAset-App-Terms-of-use-2018.pdf
  Terms of use ZAset (694 KB)
 • L-BAL-E208-GB.pdf
  Manual ZAset (6 MB)

Bekräfta användningsvillkoren för att komma till nedladdningen

Jag har läst de aktuella användningsvillkoren och godtar dem härmed

Funktionerna i ZAset

 • ZAset programvara för olika modbusdugliga apparater, för parametrering, styrning och övervakning.
 • Uppkoppling till modbus-dugliga apparater över modbus TCP/IP eller modbus RTU.
 • Olika nätverksstrukturer och förbindelser kan byggas upp och användas (modbus TCP/IP eller RS485) även samtidigt.
 • Dataloggfunktioner för (ZAset) Server Communication (master) för nätverksdiagnos.
 • Speciella manöver- och parametreringsgränssnitt för ZIEHL-ABEGG apparater efter operatörens prioritering.
 • Modbus apparatöversikt i trädstuktur som i Windows, detaljer genom att dubbelklicka.
 • Direkt visning av kommunikationsstörning i trädstukturen.
 • Fri tillordningsmöjlighet / benämning av modbus apparater i grupper inom trädstrukturen.
 • ZIEHL-ABEGG modbus Autoadressing (patenterad) för stora modbusnätverk över TCP/IP eller modbus RS485 därför kan man snabbt adressera fler än 247 modbusabonnenter. Vid användning av ZIEHL-ABEGG modbus gateways och repeater.
 • Lätt möjlighet för utökning av programfunktioner genom modulär uppbyggnad.
 • Gruppövervakning och styrning för fläktar med alternativ licens förfogbar.
 • Automatisk uppdatering vid uppkoppling till internet.