ErP Direktifi

2009/125/AT ErP Direktifi, AB'nin belirlenen iklim hedeflerine ulaşmasına yönelik, enerji bakımından önemli ürünler için asgari talepleri belirlemektedir. Bu taleplerin uygulanması, motorlar için (AB) no. 640/2009 Uygulama Tüzüğü ve fanlar için (AB) no. 327/2011 Uygulama Tüzüğü uyarınca gerçekleşir. Verimlilik taleplerine uyulması, CE işareti kullanımının ön şartıdır. Motorlar için uygulama tüzüğü, dıştan rotorlu motorları kapsamamaktadır.

ZIEHL-ABEGG fanlarının büyük bir kısmı, hem AC hem de EC teknolojisinde ErP'nin taleplerini karşılamaktadır ve gelecekteki talepler için en iyi şekilde donatılmıştır.

Downloads

  • Information-ErP-Directive-2013.pdf
    Information-ErP-Directive-2013.pdf (1 MB)
  • ErP-Data-for-Centrifugal-fans-for-air-handling-units-2011.pdf
    ErP-Data-for-Centrifugal-fans-for-air-handling-units-2011.pdf (752 KB)

Requirements efficiency grade N

Ölçüm kategorisi Aksiyel fanlar Öne eğik kanatları ile radyal fan Konut olmadan geriye eğik kanatları ile radyal fan Geriye eğik kanatları ile konut ile radyal fan diyagonal fanlar Teğetsel fan
katmanı 1
01.01.2013
A, C 36 37 58 58 47
B, D 50 42 61 58 13
katmanı 2
01.01.2015
A, C 40 44 62 61 50
B, D 58 49 64 62 21


Ürün bilgilerini ara

Motorlarda, sadece ZIEHL-ABEGG'in içten rotorlu motorları hakkında ürün bilgisi vardır, harici fabrikasyonlar için bunlar üreticiden öğrenilmelidir