ZAcube ile Premium Optimizer

Ürün spesifikasyonu:

En yüksek verimlilik ve azaltılmış akustik için gömülü Premium Optimizer ile birlikte istiflenebilir fan modülü sistemi. Modüllerde 7 adet geriye doğru kavisli, profilli kanatlı, 315 ile 560 mm arasında boyutlarda serbest hareketli Cpro pervane bulunmaktadır. Yüksek performanslı kompozit malzemeden imal edilmiş pervane ZAmid. Yaklaşık 17.500 m³/h'ye kadar hacimsel debi serbest üflemeli, 2.100 Pa'ya kadar azami statik basınç artışı mümkündür. Kullanımı kolay ve RLT cihazlarında yatay hava yönlendirmesi için bir fan yapısına monte etmek ya da mevcut olan daha eski cihazlara sonradan donanım olarak eklemek için modüller.

Özellikler ve nitelikler:

ZAcube modülleri, Premium Optimizer'a sahiptir. Premium Optimizer, hava performansını arttırmak için modül çıkışında çok daha iyi bir akış şekli sağlar. Aynı zamanda akustik, önemli ölçüde iyileştirilir. Sonraki bileşenlere doğru daha homojen bir akış gerçekleşir ve bu sayede fana olan mesafe azaltılabilir.

ZAcube fanların modül tasarımı, bir fan yapısı oluşturmak için hızlı ve kolay montaj imkanı sunar. Bu şekilde fanlar, 5 düzeye kadar istiflenebilir ve paralel bir şekilde çalıştırılabilir.

Modüller, keskin kenarları olmayan düz yüzeylere sahiptir ve Premium Optimizer'ın "klik" sistemi ile en yüksek hijyenik şartlar için çok iyi erişim ve temizleme imkanı sunar.

Standart bağlantı vidaları, her ZAcube ile birlikte teslim edilir ve kendileri arasında kolayca bağlanabilir. Çevreleyen flanş düzeyi, fan yapısının sızıntı olmadan çalışması için ZAcube modüllerinin kendi aralarında yalıtılmasını sağlar.

ZAcube modüllerinin yer optimizasyonlu tasarımının avantajları, taşıma ve kullanım esnasında ortaya çıkar.

Motor konseptleri:

Dıştan rotorlu motorlar:

  • Fana uyarlanmış, entegre edilmiş kontrol üniteli EC teknolojisi ECblue